רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    הקצאת קרקע פנויה להקמת מתקן שידור - תצהיר המבקש

    ​נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למתקני תקשורת.

    על המבקש למלא תצהיר זה ולחתום עליו.

     
    להרחבה