רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    התחייבות לרישום עיקול/ים בלשכת רישום המקרקעין

    ​התחייבות עו"ד לשם רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר כשנרשם עיקול. 

    נדרש כאשר העיקול בתיק החוכרים טרם הוסר. לטופס ההתחייבות יש לצרף צו עיקול המופנה לרשם המקרקעין - מקורי או העתק נאמן למקור.

     
    להרחבה
 
gov