רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    התחייבות לרישום משכנתא/ות בלשכת רישום המקרקעין

    ​התחייבות עו"ד ה​נדרשת לצורך רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר. 

    זאת אם רמ"י נתנה התחייבות לרישום משכנתא, והמשכתא טרם סולקה. לטופס ההתחייבות יש לצרף שטר משכנתא מקורי או העתק נאמן למקור.

     
    להרחבה
 
gov