רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)

    ​בקשה לקבלת מידע מגוף ציבורי לפי תקנות הגנת הפרטיות.

    ראו תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986.

     
    להרחבה