רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    כתב שיפוי לרישום בית משותף

    ​​​המסמך מהווה חלק ממסמכי רישום הבית המשותף. 

    ככלל, החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי.

     
    להרחבה