רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    אישור העברת זכויות בהתייחס להערה הרשומה בדבר הגבלה על העברת זכויות ("זרים")

    ​בהתאם לסעיף 2א לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.

    הקניית זכויות במקרקעי ישראל ל"זר" מותנית באישורים שנקבעו בחוק.

     
    להרחבה
 
gov