רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    תנאי 3 לרישום זיקת הנאה - לזכות שימוש

    חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

    זאת כאשר מטרת זיקת ההנאה היא לשימוש בצובר גז כמסומן בתשריט המצורף לצו ולצורכי זכות גישה למעבר חופשי לביצוע השירותים הנדרשים במצבור הגז וצנרת הגז ולרבות תחזוקה, תיקון ובדק.​

     
    להרחבה
 
gov