רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
  שטר זיקת הנאה 

  ​​​​מיועד למקרים שבהם זיקת ההנאה מעוגנת בתוכנית.

  כשיש חלקה כפופה וחלקה נהנית, והחלקה הכפופה נותנת זיקת הנאה (זכות מעבר, זכות חניה וכדומה) לחלקה הנהנית. השטר ייחתם על ידי בעלי הזכויות בשתי החלקות.

  כמו כן חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאים כחלק משטר זיקת ההנאה, בהתאם לזיקת ההנאה המבוקשת. מצ"ב 3 תנאים לרישום זיקת הנאה:

  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות). 
  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב לטובת הציבור (כשמדובר בזכות לטובת הציבור; מוגש ע"י עיריות/רשויות).
  • זיקת הנאה לזכות שימוש.

  החוכר, החברה או הקבלן נדרשים גם להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי רישום זיקת ההנאה. מצ"ב 2 כתבי שיפוי לרישום זיקת הנאה - לקבלן/חברה ולחוכרים. 

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.​ השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו.

   
  להרחבה
 
gov