רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    תצהיר לענין אי העסקת קבלני משנה

    חלק מתהליך אישור עריכת ביטוחים ותצהירים, מיועד למודדים מוסמכים.​

     
    להרחבה
 
gov