רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    אישור מודד מוסמך בדבר הנפח שנחצב - 2015

    ​​​האישור הוא אחד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה.

    הכנת מפת המדידה תתבצע בכפוף להנחיות המפקח על המכרות המתעדכנות מעת לעת.

     
    להרחבה
 
gov