רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
  אישור רואה חשבון בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבה לשנת 2015

  לצורך בקרה על דיווח בעלי מחצבות, רמ"י דורשת העברת נתונים בגין חציבה.

  הנתונים הם עבור שנת 2015.  

  הנתונים שבעלי המחצבות נדרשים להעביר הם:

  - דיווחי חציבה מאומתים ע"י רואה חשבון

  - תעודות שקילה

  - מפות מדידה

   
  להרחבה
 
gov