רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר בנחלה

    נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בשטח המגורים בנחלה​.

     
    להרחבה
 
gov