רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

מכרזי רכש

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
637937 פעיל מכרז למתן שירותי הובלת דברי דואר וחבילות בין יחידות הרשות09-09-2019
638995 חדש מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום ההפקעות במרחב צפון של רשות מקרקעי ישראל04-09-2019
635676 פעיל מתן שירות תכנון וניהול תכנון02-09-2019
gov