רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

זימון תור

זימון תור

הגעה לקבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל תתאפשר באמצעות זימון תור מראש לצורך טיפול בנושאים מסוימים.

בשאר הנושאים יש לפנות בערוצי השירות הבאים:

- שירותי המוקד הטלפוני - בטלפון *5575 / 03-9533333 או בצ'אט.

- יישום פניות בדיגיטל.

אם יש לכם נכס הרשום ברמ"י, יש למלא את מספר התיק ופרטי הנכס במקום המיועד לכך.

ניתן להגיש מסמכים גם בעמדות המודיעין במרחבי רמ"י. כמו כן, ניתן בתיאום מראש לקבל מסמכים בעמדות המודיעין.


זימון תור

שירותי המוקד הטלפוני


פניות בדיגיטל

 
gov