מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

אזור אישי למייצג


בקרוב: אזור אישי לעורכי דין מייצגים באמצעות כרטיס חכם

באזור האישי יוכלו עורכי הדין המייצגים:

  • לצפות בכל הבקשות לייפוי כוח הקיימות, לפתוח בקשות חדשות ולעקוב אחר הסטטוס שלהן.

  • לצפות בפרטי הנכסים הרלוונטיים אליהם לייצוג ולבצע מגוון פעולות עבור לקוחותיהם החוכרים: תעודת היוון, אישור זכויות, מידע לנכס, זכאות בעלות, מחשבון דמי היתר, העברת זכות, זימון תור וכיוב'.

  • לצפות בפרטי הפניות הרלוונטיות אליהם כמייצגים.

האזור האישי למייצג נמצא כעת בשלבי פיתוח. היכנסו עכשיו לגרסת הפיילוט עבור נכסים במרחב דרום.


דעתכם חשובה לנו.
למתן משוב על האזור האישי למייצג

 
gov