רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

רמיטק למייצגהאזור למייצג מאפשר גישה למידע וביצוע פעולות ברמ"י באופן מקוון ומאובטח באמצעות מנגנון ההזדהות הממשלתי.
האזור למייצג מאפשר לכם:

  • לצפות בפרטי המייצג.

  • לצפות בפרטי הנכסים הרלוונטיים לייצוג, לבצע פעולות בנכסים אלה ולבצע זימון תור.

  • לפתוח פניות חדשות ולצפות בפרטי הפניות הרלוונטיות אליכם כמייצגים, לרבות הסטטוס.

לכניסה ולביצוע פעולות באזור למייצג נדרש להירשם תחילה למערכת ההזדהות הממשלתית.

אם נכנסת באמצעות כרטיס חכם, יש לוודא כי פרטי הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד מעודכנים במערכת.


 
gov