קבלני עפר ובעלי מחצבות

קבלני עפר ובעלי מחצבות
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​קבלני עפר - מידע וטפסים על מדיניות בתחום פינוי עודפי עפר.

בעלי מחצבות - טיפול במחצבות, מידע על מדיניות בתחום המחצבות, מחירים עדכניים של חומרים. 

מחירון לחומרי גלם לשנת 2019​ (בתוקף מ- 1.4.2019 ועד 30.9.2019) *​

תמלוג זמני החל מ- 1.1.2019 ועד 31.12.2019 או עד לקביעת תמלוג קבוע, לפי החלטת הנהלת הרשות, המוקדם מבין השניים. 

התשלום לקרן לשיקום מחצבות – בהתאם למחירון זה לתקופה 1.4.2019 ועד 30.9.2019. המחירון מכיל תעריפים לפי סוג החומר, סוג התמלוגים ותשלומים נוספים. מחירון זה מבטל כל מחירון קודם.​​

* תוקפו של מחירון זה הינו מ- 1.4.2019 ועד ליום 30.9.2019,

פרט למחיר החצץ והאבן שתקף עד 31.12.2019.​

מסמ​כים לקראת חידוש רישיון חציבה לשנת 2017: 

טפסים לדיווח משנים קודמות​:

 

יישום מקוון לבעלי מחצבות

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מעמידה לרשות בעלי הרשאה לכרייה וחציבה מרמ"י יישום, המאפשר לדווח על כמות החומר שהופקה ולשלם עבורה. הכניסה ליישום היא באמצעות כרטיס חכם.

שלבי התהליך

1. רכישת "כרטיס חכם" מאחת החברות המספקות אותורכישת הכרטיס היא תנאי לשימוש ביישום. אנא ודאו כי הונפק לכם כרטיס עם אותו מספר ח"פ שבו נעשה החוזה מול רמ"י.

2. הגשת בקשה לקבלת הרשאה לשימוש ביישום – תוגש פעם אחת בלבד.

3. לאחר שליחת הבקשה לקבלת הרשאה, יתקבל בדואר אלקטרוני תוך 14 ימי עבודה אישור רמ"י לשימוש ביישום.

4. כניסה ליישום "תשלום מחצבות" וביצוע התשלום. (​הכניסה ליישום מדפדפן אקספלורר ​גרסה 11 בלבד).

5. לצורך צפייה בחשבוניות באופן דיגיטלי, יש לחתום באופן חד-פעמי על טופס אישור צפייה ולשלוח אותו לרמ"י בדואר אלקטרוני או בפקס הרשומים בטופס.

6. לאחר הנפקת החשבונית הדיגיטלית, תישלח בדואר אלקטרוני​ הודעה על העלאתה לאתר, וניתן יהיה לצפות בה ולהדפיסה.

שימו לב,

תשלום באמצעות יישום זה יביא להנפקת חשבונית דיגיטלית באופן מהיר ויעיל.

לבירורים ולשאלות בנוגע לתהליך העבודה פנו לפניו​ת הציבור.

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=119DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=47DispForm.aspx

קבצים להורדה

gov