מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

שמאים

שמאים
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שמאים העובדים עם רשות מקרקעי ישראל ושמאים חיצוניים ימצאו כאן מידע, טפסים נהלים ובקשות בנוגע להזמנת שומת מקרקעין ולערעור עליה וכן מידע על מכרזי מקרקעין, תוכניות בניין עיר, פרויקטים ועוד.   

מידע על אגף שמאות מקרקעין

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=49DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

קבצים להורדה

gov