בדיקת תלונה על גביית כספים אסורים במושב זוהר

​​רשות מקרקעי ישראל מביאה לידיעת הציבור כי התקבלה תלונה על התנהלות לכאורה לא תקינה
 בהרחבה של מושב זהר

​בכל בנוגע לגביית כספים אסורים, זאת  בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות.

בימים אלו בוחנת הרשות את התלונה לרבות את טיב ההתקשרויות שביצעה האגודה בקשר עם ההרחבה.​