ועדה משותפת תאשר צימרים במגרשי מגורים

הקצאת מגרשי מגורים הכוללים צימרים באזורי עדיפות לאומית תאושר על ידי ועדה משותפת  מינהל- תיירות

מינהל מקרקעי ישראל  לא יקצה עוד  מגרשי מגורים  הכוללים צימרים  בהרחבות ישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית בפטור ממכרז.  החלטה זו התקבלה בהנהלת המינהל לאור חוות דעת משפטית שקבעה כי לא ניתן להקצות בפטור ממכרז מגרשים שכוללים מיזם תיירותי היות והפטור לקרקע  במשבצת של ישובים חקלאיים ניתנה רק למטרת מגורים.

 
עד כה נהג המינהל להקצות מגרשים אלו  בפטור ממכרז עם אופציה להקמת 2 צימרים לפחות בכפוף לתכנית מפורטת מאושרת .

מתוך הכרה בחשיבות של הקניית אמצעי יצור לתושבי הצפון ואזורי עדיפות לאומית  ניסתה הנהלת המינהל לתת מענה לבעיה שנוצרה והחליטה לפעול במקביל בשני מישורים :

האחד:  במישור  החקיקתי, במטרה לפעול לשינוי תקנות חובת המכרזים באופן שיתאפשר הקצאת מגרשי מגורים הכוללים עד 2 צימרים   בפטור ממכרז.

השני : הרחבת  אזורי העדיפות לתיירות  המאפשרים מתן פטור ממכרז כך שיכללו גם את הישובים  בהם קיימות תכניות למגרשי מגורים הכוללים צימרים בהרחבות ישובים חקלאיים ע"י משרד התיירות..

דבר זה יעשה  באופן שלאחר פרסום רשימה זו ניתן יהיה להביא לאישור הועדה המשותפת ממ"י- תיירות הקצאה של מגרשים הכוללים צימרים בפטור ממכרז.

 
בקשות להקצאת מגרשים שהוגשו למינהל עד ליום קבלת החלטה זו יטופלו במסגרת שהייתה נהוגה עד כה.

בקשות שתגענה לאחר קבלת ההחלטה, לגביהן יוכח כי נעשו פעולות משמעותיות לרכישת המגרש טרם קבלת ההחלטה ופרסומה לציבור יובאו לדיון בהנהלה עם המלצת המחוז.

gov