ביום ד' ה-15.11.17, כ"ו בחשון תשע"ח לא תתקיים קבלת קהל בכל משרדי רשות מקרקעי ישראל

ביום ד' ה-15.11.17, כ"ו בחשון תשע"ח, לא תתקיים קבלת קהל בכל משרדי רשות מקרקעי ישראל עקב השתלמות מקצועית.

המוקד הטלפוני (5575*) ומוקדי השירותים המהירים יעבדו כסדרם.

טרם פנייה, אנא וודאו ביישום "מי מטפל בך" היכן ניתן השירות.