שווקו בהצלחה 300 יח"ד ביקנעם עלית במכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל

שווקו בהצלחה, במסגרת מכרזי מחיר למשתכן, שני מתחמים בשכונת שער הגיא ביוקנעם עלית לבניית 300 יח"ד למגורים בבניה רוויה.  (מתוכן 110 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי).
הזוכים הם אבני דרך יהלום עפולה בע"מ ושובל מתחמי מגורים בע"מ.
מדובר בשיווק שני של מתחם ששיווקו הקודם לא צלח. במכרז הנוכחי הוחלט, לראשונה, על מתווה של מכרז ללא הצגת מחיר מקסימום למ"ר דירתי.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:
מחירי הדירות ביקנעם עלית מבטאים הנחה של 19 אחוז ממחיר דירות דומות בשוק:
המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 845,636 ש"ח
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 980,578 ש"ח
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,160,501 ש"ח
הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

השכונה החדשה ביוקנעם עלית תכלול, מלבד מגורים, גם מבנים למשרדים, שרותי רווחה, בנייני ציבור, אזור מסחר, פארק כלל עירוני וחורשה טבעית.

ניתוח תוצאות המכרז:

שטח דירתי ממוצע

שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה

מחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומה

מחיר דירה למשתכן –אין מענק משתכן

שיעור הנחה ממחיר שוק

הנחה בש"ח ממחיר שוק

85

94

1,037,662

845,636

-19%

-192,026

100

109

1,203,247

980,578

-19%

-222,669

120

129

1,424,026

1,160,501

 

-19%

-263,525

 

הזוכים במכרז

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתכן מספר יח"ד שלא במחיר למשתכן

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

13,2951235331,933,4193,193,0008,2907,689אבני דרך יהלום עפולה בע"מ
8,517873720,975,7682,097,0008,2908,126שובל מתחמי מגורים בע"מ

gov