מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר האוצר משה כחלון אישרה אמש: תכנית "מחיר למשתפר" יוצאת לדרך

מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר האוצר משה כחלון אישרה אמש:

תכנית "מחיר למשתפר" יוצאת לדרך; הנחות בקרקע למתקני כליאה; אישור הסדר הנכסים עם חברת החשמל, המתווה לפינוי קרקעות תע"ש ועוד

​​

תכנית מחיר למשתפר יוצאת לדרך

המועצה אישרה בישיבתה כי יחידות דיור באזורי עדיפות לאומית ובקו עימות, אשר אינן עומדות בקריטריונים המתאימים לשווקן במסגרת תוכנית מחיר למשתכן,  ישווקו למשפרי דיור,

כבר בסבב הגרלה ראשון.  מדובר בכ 3,000 יחידות דיור  אשר אינן נכנסות תחת ההגדרה של "בניה רוויה" כהגדרתה בהחלטת המועצה   (דירות גן / גג לדוגמא).

המגרשים הנזכרים, מכילים לרוב יחידות דיור גדולות ומרווחות בבניין "בוטיק" (שלוש עד חמש יחידות דיור בבניין. לדוג' דירות גן וגג).

החלטה זו תאפשר לחסרי הדיור ומשפרי הדיור לזכות בהנחה ברכישת דירה.

המועצה האריכה תוקף של החלטה המאפשרת הטבה בבניית צמודי קרקע באזורי עדיפות לאומית

בהמשך להארכת השיווק בשיטת מחיר למשתכן עד סוף 2019 החליטה המועצה להאריך גם את תוקף העמקת ההטבה בבניית צמודי קרקע, בבניה עצמית, בדרך של מכרז הרשמה והגרלה או בהקצאה כאמור בפטור ממכרז, באזורי עדיפות לאומית.

ההחלטה קובעת  כי  מחוסרי דיור שירכשו מגרשים לבניה עצמית במכרזי הרשמה והגרלה ישלמו 21% באיזור עדיפות לאומית א' ו- 41% באיזור עדיפות לאומית ב' במקום 31% ו- 51% בהתאמה

יצוין, כי בישובי קו עימות, בצפון , ברמת הגולן ובישובי עוטף עזה ישנו פטור מלא מתשלום עבור הקרקע .

 

המועצה אישרה – המחיר  לקרקע למתקני כליאה יופחת  בכשני שליש כדי לסייע לשירות בתי הסוהר להגדיל את שטחי בתי הכלא בישראל

מזה 25 שנה שטח המחיה הממוצע המוקצה לכל אסיר ועצור, עומד על כ - 3 מ"ר לאדם לערך. המחוקק נדרש לסוגית הצפיפות בבתי הכלא בשנת 2012, במסגרת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר. התיקון  קובע – בין היתר – כי "אסיר יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו".

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ ביוני 2017, קבע כי שטח המחיה המזערי לכל אסיר ועצור יועמד על 4 מ"ר (4.5  מ"ר, כולל שירותים ומקלחת), והוחלט כי תוך 18 חודשים החל מיום פסק הדין (13/6/17) יועמד שטח מחייתו של כל אסיר ועצור על 4.5 מ״ר לרבות שטח השירותים והמקלחת או 4 מ"ר בלעדיהם, לפחות.
בהתאמה עם קביעותיו של בית המשפט העליון, אישרה מועצת מקרקעי ישראל להפחית את שיעורי התשלום בגין הקצאת קרקע להקמת מתקני כליאה  ל- 36.4% מערך הקרקע (במקום שיעור של 100% שהוא השיעור שהיה קבוע עד היום). הפחתת שיעורי התשלום נועדה לסייע לשירות בתי הסוהר לעמוד ביעד שנקבע על ידי בית המשפט העליון וממשלת ישראל,  אודות הגדלת השטח כמפורט לעיל.

 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה את ההסכם שנחתם עם חברת החשמל

לפיו יושבו 16 נכסים יאפשרו שיווקן של אלפי יח"ד,  פארקים ציבוריים, ואלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ותיירות המצויים בלב איזור הביקוש

הסכם הסדרת הנכסים אשר נחתם בין רשות מקרקעי ישראל, חברת החשמל, משרד האוצר ועיריית תל אביב,  קובע,  בין היתר, כי חברת החשמל תמסור לידי רשות מקרקעי ישראל  16 נכסים אשר יאפשרו שיווקן של אלפי יח"ד,  פארקים ציבוריים, ואלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ותיירות המצויים בלב איזור הביקוש. נכסים אשר אינם נדרשים עוד לצרכי פעילותה של החברה, יושבו לידיה של הרשות.

עוד סוכם כי  רשות מקרקעי ישראל  תשתתף במימון  עלויות הפינוי והבינוי, הכרוכות בהעתקתם של הנכסים   לגן שורק ותשלם לחברת החשמל סך של  כ 670 מיליון ₪.

ביחס לנכסים אותם מחכירה החברה מרמ"י ונבדקה כדאיותם הכלכלית לשיווק, תהיה חברת החשמל רשאית להשיבם לרשות  וזאת במסגרת מנגנון תמרוץ להתייעלות אשר נועד לצמצם את השטחים הנדרשים לפעילותה של החברה, ועל מנת לעשות שימוש יעיל ונכון יותר בקרקע .

הסכם הסדרת הנכסים כאמור, משפר את מצבה הפיננסי של החברה, מחזק את יציבותה ומהווה תועלת משמעותית למשק בהיבט ניהול הקרקע בראייה לאומית ארוכת טווח.


​המועצה אישרה את עקרונות מתווה הסדר מקרקעין בהליך מו"מ להפרטת תע"ש

מועצת מקרקעי ישראל אישרה התאמות להסכם  ההבנות אשר נחתם בשנת 2013 בין המדינה  לבין   התעשייה הצבאית לישראל בע"מ  אודות נכסיה של החברה, אשר עסק בין היתר במתחם תע"ש ברמת השרון, בטירת הכרמל וברמת בקע.

עיקרי ההסכם:

דחיית הפינוי של מפעל תע"ש רמת השרון בשנה נוספת,  נוכח העיכוב בהליך ההפרטה של החברה ודחיית התשלומים והקנסות בהתאם.

מפעל תע"ש בטירת הכרמל  - התחייבות הרוכש לקליטת פעילות המפעל מטירת הכרמל במפעל  הקיים ביוקנעם. פינוי מלא של מתחם טירת הכרמל וזאת לא יאוחר מ - 4 שנים ממועד אישור התוכנית לתוספת זכויות בשטחי המפעל ביוקנעם.  הפינוי יעשה כנגד תשלום עלויות פינוי המפעל והעתקתו ליקנעם בסכום של עד 200 מיליון ₪.

 

המועצה אישרה הקצאת  486 מגרשי מגורים עם עורף חקלאי בישוב ביר הדאג', לתושבי הפזורה הבדואית של ביר הדאג בנגב 

בעקבות הגברת פעולות אכיפה בפזורה הבדואית של הישוב ביר הדאג'  בנגב, הממוקמת בשטח שבין קיבוץ רביבים, שמורת חולות משאבים, כביש 222 ושטחי האש הסמוכים, ביקשו משפחות רבות לבקש להסדיר התיישבותם בישוב.

המועצה אישרה לרשות להסדרת הבדואים בנגב להקצות לתושבים זכאים  מהפזורה, 486 מגרשי מגורים צמודי דופן למגרשים  ביעוד חקלאי ביישוב ביר הדאג'.

גודל  ממוצע של מגרשי המגורים כ  1.5 דונם ועוד 3.5 דונם ליעוד חקלאי,  המוגדרים  כיחידה אחת.

 

לפרטים נוספים:

אורטל צבר

דוברת וממונה על יחסי ציבור

gov