תוצאות מכרז מחיר למשתכן בירוחם

תוכנית מחיר למשתכן של שר האוצר ושר הבינוי והשיכון: נמכרו כל 132 היחידות שהוצעו לקבלנים במכרז בשכונה הצפונית בירוחם

מחיר דירת 80 מ"ר הכוללת  מחסן מרפסת וחנייה בפרויקט יהיה החל מ-510,582 ש"ח

מחיר דירת 100 מ"ר הכוללת  מחסן מרפסת וחנייה בפרויקט יהיה החל מ-638,229 ש"ח

מחיר דירת 110 מ"ר הכוללת מחסן מרפסת וחנייה בפרויקט יהיה החל מ-702,053 ש"ח

מחירי הדירות כוללים מענק בסך 60,000 ש"ח שניתן לזוגות הצעירים על ידי המדינה.

מכרז נוסף של תכנית מחיר למשתכן אותה מובילים שר האוצר, משה כחלון ושר הבינוי והשיכון יואב גלנט, הסתיים בהצלחה. במסגרת המכרז נמכרו כל 132 יחידות הדיור שהוצעו ע"י משרד הבינוי ב-8 מתחמים שונים לבנייה רוויה  בירוחם.

השכונה הצפונית בירוחם הינה שכונה חדשה הנמצאת בהקמה בסמוך לציר התחבורה המרכזי בעיר, כביש 204. לאחר שיווק ראשוני מוצלח של כ-80 יח"ד בשכונה, שווקו אמש בהצלחה 132 יח"ד נוספות. בנוסף, בחודש הקרוב ישווקו 113 יח"ד במתכונת "בנה ביתך", דבר שיצור תמהיל דיור מגוון. בשכונה מתוכננים שירותים קהילתיים, נגישות תחבורה ציבורית, מרכזי חינוך ושטחים ציבוריים הכוללים פארקים וגינות לרווחת התושבים.

להלן ניתוח התוצאות:

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)

גובה פיקדון

מחיר מקסימום
(לא כולל מע"מ)

סכום זכייה למ"ר דירתי

שם זוכה

667

1,225

12

320,973

71,600

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ

668

1,142

12

299,631

71,600

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ

669

1,142

12

299,631

71,600

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ

670

1,147

12

300,917

71,600

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ

671

1,177

12

308,631

71,600

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ

655

3,236

24

844,050

84,400

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ

654

3,017

24

787,739

78,770

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ

661-662

2,338

24

613,147

71,600

5,600

5,455

ש. שטרית הנדסה בע"מ


תנאי המכרז ליזמים

התחרות חלה על מתחמי בנייה רוויה,  כלומר בניין הכולל לפחות שש יחידות דיור, בשתי קומות ומעלה, ולפחות דירה אחת בכל קומה. במכרזים מתמודדים המציעים במכרז על המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי בהתאם למפרט טכני איכותי שקבע משרד הבינוי והשיכון. אין לחרוג ממפרט זה גם בהסכמת הרוכש. היזמים מקבלים הנחה משמעותית על מחיר הקרקע. הזכאים לרכישת דירת מחיר למשתכן הם "חסרי דיור" - מי שלא הייתה דירה בבעלותם בשש השנים האחרונות - יחיד מגיל 35 ומעלה וזוגות בכל גיל. בחירת הזוכים מבין הזכאים שנרשמו לפרויקט תתבצע באמצעות הגרלה. זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור לצד שלישי במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4. 20% מיחידות הדיור בכל מתחם ומתחם יוקצו בעדיפות לבני מקו. בנוסף לכך, חמישים אחוז מתוספת יחידות הדיור, לפי תקנת שבס, יוקצו לבני המקום גם הן.

ככלל, כלל הדירות המשווקות במסגרת מכרז מחיר למשתכן, ישווקו במחיר למשתכן לחסרי דיור. על אף האמור, ככל שעברו 12 חודשים מיום קיום ההגרלה הראשונה, ולא נרכשו ע"י חסרי דיור מלוא דירות מחיר למשתכן הכלולות במכרז, הרי שיתרת הדירות שלא נמכרו לזכאים כאמור, ימכרו על ידי הזוכה גם למשפרי דיור, זאת בתנאי הזכייה (המחיר למ"ר שנקבע בהצעה הזוכה). משרד הבינוי והשיכון, ייקבע כללים לצורך פיקוח ובקרה על מכרזי מחיר למשתכן.