קו ישיר למינהל- בעלות שיחה מקומית

קו ישיר למינהל- בעלות שיחה מקומית

במטרה לשפר את השירות לפונים למינהל מקרקעי ישראל, מופעל מהיום מוקד טלפוני ארצי חדש שמספרו ,1-700-500-234 באמצעותו ניתן להתקשר למינהל מקרקעי ישראל מאזורים שונים בארץ - בעלות של ​שיחה מקומית בלבד. שירות זה חסום לטלפונים סלולרים. השירות החדש מאפשר זיהוי מקור השיחה על ידי המוקד והעברה אוטומטית למחוז המינהל הקרוב, ללא זמן המתנה.

gov