יפו: מסיג גבול שהרחיב את חצרו על חשבון אדמות המדינה נאלץ לפנות את השטח בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הביאו לאחרונה לפינויו של מסיג גבול שניסה להשתלט על שטח של כ- 400 מ"ר בניגוד לחוק, באדמות המדינה בשכונת עג'מי ביפו. מסיג הגבול פלש אל קרקע הצמודה לביתו, הקים עליה חדר נוסף כהרחבה לביתו נטע על הקרקע עצים והקים עלייה מחסן. מסיג הגבול נאלץ לפנות את השטח בעצמו לאחר שהתקבל נגדו פסק דין לפינוי בעקבות הליך משפטי שנוהל נגדו על ידי רשות מקרקעי ישראל

​מסיג גבול שפלש לשטח המיועד לשיווק למגורים הצמוד לביתו ברחוב בצרה בשכונת עג'מי ביפו והקים על הקרקע חדר כהרחבה לביתו, מחסן ואף נטע עצים, נאלץ לפנות את הקרקע בפינוי עצמי בעקבות תביעה שניהלה נגדו רשות מקרקעי ישראל. הפלישה אל הקרקע מהווה עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שעונשה עד שנתיים מאסר בפועל.

הפלישה לאדמות המדינה התגלתה במהלך אחת הפעילויות שמנהלים מפקחי חטיבת השמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לניטור עבירות בנייה וקרקע. בעקבות זאת הגישה רשות מקרקעי ישראל נגד הפולש תביעה לסילוק יד בה התקבל לאחרונה פסק דין לפינוי הפולש.

בעקבות פסק הדין וההתראות שקיבל, החליט הפולש לציית לפסק הדין ולהימנע מהתביעות הכספיות שמגישה רשות מקרקעי ישראל נגד פולשים, בדרישה להחזיר לקופת המדינה את עלויות הפינוי. הפולש ביצע פינוי עצמי, במהלכו פינה את השטח והחזיר את הקרקע לקדמותה. מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל החזירו את השטח למאגר הקרקעות הציבורי, ממנו ייצא בקרוב למכרז לשיווק לבנייה למגורים.

"פולשים ומסיגי גבול תוקעים מקלות בגלגלי המאמץ המרוכז להאצת קצב שיווק הקרקעות למגורים, כאשר הם תופסים בכוח קרקעות שאמורות להיות מוקצות לציבור בדרך הוגנת וחוקית", אומר עמיר גילת, מנהל מרחב מרכז בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, "בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית בשיעור הפינויים העצמיים בעקבות מדיניות האכיפה התקיפה במסגרתה אנו מגישים נגד פולשים תלונות למשטרה ותביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע והעלויות שנגרמו לקופת המדינה."

 

לפרטים:

אורטל צבר- דוברת הרשות – 050-6218030

תום וגנר – יועץ תקשורת – 054-8000358?

 

 

 

gov