יער ירושלים: מבנה בלתי חוקי שהוקם במסגרת פלישה לאדמות היער פונה בפעולת אכיפה

יער ירושלים: מבנה בלתי חוקי שהוקם במסגרת פלישה לאדמות היער פונה בפעולת אכיפה
אישור שימוש בתמונה. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל

מבנה בלתי חוקי שהוקם בפלישה לאדמות המדינה האסורות בבנייה ביער ירושלים, באיזור יד ושם, פונה מהקרקע בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בשיתוף הפיקוח העירוני של עיריית ירושלים. זהות הפולש איננה ידועה לרשות

​הפלישה לאדמות היער אותרה במסגרת הפעילות השוטפת שמנהלים מפקחי רשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה. המבנה, בשטח של כ- 9 מ"ר, שימש למגורים של פולש שזהותו איננה ידועה לרשות. פלישה לאדמות מדינה היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, בנוסף לבנייה בלתי חוקית ללא היתר ולפגיעה באדמות יער ירושלים האסורות בבנייה.  

מפקחי הרשות ניסו לאתר את מסיג הגבול והשאירו בשטח התראה רשמית במסגרת הוצאת צו סילוק פולשים של הרשות. מאחר והמפקחים לא הצליחו לאתר את הפולש הם פנו לעיריית ירושלים וביקשו ממנה לפעול לפינוי המבנה מתוקף חוק עזר עירוני המתאים למקרה.

לאחר שמסיג הגבול, שזהותו כאמור איננה ידועה, לא ציית להתראות, פעלו המפקחים לפי החוק והמבנה נהרס מכוח צו עירוני של עיריית ירושלים, בסיוע מפקחי העירייה.

המפקחים פינו מהשטח את הפסולת הרבה שהצטברה במקום, הציבו בשטח שלטי אזהרה מפני פלישות חוזרות, והחזירו את הקרקע לשימוש הציבור כחלק מיער ירושלים. מפקחי הרשות הודיעו על האירוע למפקחי קק"ל, שידאגו לטפח את היער עד לחזרתו לקדמותו.

במסגרת מדיניות האכיפה התקיפה בה נוקטים מפקחי רשות מקרקעי ישראל המטפלים במסיגי גבול בקרקעות ציבוריות, מוגשות כנגד מסיגי גבול המפונים על ידי מפקחי הרשות גם תביעות כספיות להחזר עלויות הפינוי לקופת המדינה, לרבות עלויות הפעלת השוטרים, המפקחים והפועלים ועלויות הפעלת הציוד המכני הנדסי, והחזר רטרואקטיבי של דמי השימוש בקרקע.

יואב ששון, מנהל מרחב שמירה על הקרקע ירושלים ברשות מקרקעי ישראל, אומר כי: "יער ירושלים הוא איזור אסור בבנייה הפוגעת בריאה הירוקה המיוחדת של איזור ירושלים. מדובר בבנייה בלתי חוקית בשטח פתוח בעל ערכי טבע ונוף מיוחדים שהוא בבת עינו של הציבור. מפקחי הרשות מטפלים בנחישות בפולשים לאדמות המדינה המנסים להשתלט על הקרקעות הציבוריות והפולשים מפונים ולאחר מכן נתבעים לדין."

gov