תוצאות מכרזים שבועיות לתאריך 6.8.18

תוצאות מכרזים שבועיות

​מרחב מרכז

מכרז מס': מר/131/2018

כפר ברא

במכרז לחכירת מגרש למגורים (3 יח"ד) לבני מקום מחוסרי דיור בכפר ברא התקבלו 5 הצעות.  ההצעה הזוכה היא של עאסי מואמן ועאסי מחמוד.

להלן תוצאות המכרז מתוארות בטבלה:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5233256,18333,000303,560852,000עאסי מואמן, עאסי מחמוד​

מכרז מס': מר/73/2018

סביון

במכרז לחכירת 14 מגרשים לבניית מגורים בסביון התקבלו 191 הצעות. ההצעות הזוכות נעו בין 2,318,189 לבין 2,894,000. לכלל המגרשים יש זוכים.

להלן תוצאות המכרז מתוארות בטבלה:                                                        

מספר גושמספר חלקה  (חלק)מספר מגרששטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

72531591067       א5001297,228139,0001,269,8312,502,000ענבר אבן חן, שגיא חניט אבן חן
72531591067       ב5001297,228139,0001,269,8312,529,889יאיר כהן
72531581068       ב5001297,499139,0001,269,7132,510,000עירן גולד, עדי אוזן גולד
72531571069       א5001297,413139,0001,269,7512,894,000חגית יהודה
72531571069       ב5001297,413139,0001,269,7513,361,000עמרם אלמקייס
72531611070       א5171307,295140,0001,280,8202,318,189גיא סמוכה, קרן סמוכה
72531611070       ב5171307,295140,0001,280,8202,590,901מוטי שומרוני
7253521072       א5111303,393140,0001,276,6412,877,777יהודה אדרי
7253521072       ב5101303,393140,0001,276,6413,081,777עמית מרים
7253531073       א5101303,254140,0001,276,2503,555,100אורי אלמקייס
7253531073       ב5101303,254140,0001,276,2502,810,000יוסף מימרן
7253511074       א5111303,390140,0001,276,6432,494,555עזרא חמרה
7253511074       ב5101303,390140,0001,276,6432,540,000מאיה אטיאס, דוד אטיאס
7253501075       ב5101303,254140,0001,276,2502,735,000יהודה לוי  , לרי צח
gov