הוחלטה להפקדה תכנית רמ"י ביהוד לכ- 4,400 יח"ד

הוחלטה להפקדה תכנית רמ"י ביהוד לכ- 4,100  יח"ד
קרדיט הדמיות: רשות מקרקעי ישראל.

הותמ"ל החליטה להפקיד בישיבתה היום (27.9.17) את תכנית גני יהודה בתחום העיר יהוד לכ- 4,100 יח"ד על מקרקעי ישראל. התכנית ממוקמת ממערב ליהוד, בצמידות דופן לישוב הקיים וכוללת 4100 יח"ד מתוכן 1000 יח"ד קטנות וכן 300 יח"ד לדיור מוגן לצד אזור תעסוקה,  פארק עירוני לאורך נחל אונו אשר ישרת את השכונה והעיר. השכונה מיועדת לתרום  למענה מהיר לצורכי הפיתוח של העיר, בקרקע עם זמינות גבוהה לפיתוח.

התכנית קודמה ע"י רשות מקרקעי ישראל באמצעות מתכנן מרחב מרכז- אדר' דוד אמגדי, מנהל הפרויקט- אורי הורביץ ואדר' התכנית- יואב השמשוני.

במסגרת הסכם הגג בין רמ"י לעירייה קודמה התכנית, בשיתוף פעולה עם עיריית יהוד מונוסון והיא נותנת  מענה לשטחי השלמה להתחדשות עירונית בתוך העיר.

השכונה המיועדת למשוך מגוון אוכלוסיות מהאזור ומאזורים אחרים כדי לאפשר מרקם חיים מגוון לכל הגילאים  ותכלול מגורים בדפוסים שונים, שטחי ציבור ושטחים

פתוחים בתחום השכונה ולטובת התושבים.  כמו כן תכלול השכונה  פארק לאורך נחל אונו אשר יאפשר פעילויות שונות לאורך היום.

התכנית מציעה  שטחים למסחר ותעסוקה אשר מיועדים לשרת את תושבי השכונה, העיר והאזור. התכנית תאפשר חיי רחוב פעילים, שבילים המיועדים להולכי רגל ורוכבי אפנים.

ינתנו פתרונות לתחבורה ציבורית בין אם באוטובוסים ובין אם ברכבת הקלה שתעבור בצמוד אליה בעתיד.

התכנית מאופיינת בבניה מרקמית בגובה בינוי משתנה הנע בין 11-15 קומות. לאורך הציר מרכזי מוצעת בניה בצפיפות גבוהה יותר של מגורים המשלבת חזית מסחרית וזאת על  מנת לייצר רחוב עירוני פעיל לאורך היום. הבינוי בגבול הצפוני הסמוך למושב גני יהודה מאופיין בבניה נמוכה בת 2 קומות (גן- גג) על מנת ליצור מדרג בבינוי אל עבר המרחב הכפרי.

התכנית מציעה ערוב שימושים (מגורים, תעסוקה ומסחר) במספר מוקדים.

הבינוי למגורים מאפשר מגוון טיפוסי בינויי המתאים לאוכלוסייה מגוונת.

רשת  הרחובות מאפשרת הליכה נוחה ברגל ומערכת שבילי אופניים המאפשרת גישה וקישור בין חלקי התכנית.

בשכונה יבנו מבנים מסוגי בינוי שונים (צמודי קרקע, גן גג, דירות קטנות, יח"ד רגילות ודיור מוגן) ובכך נותנת מענה למגוון אוכלוסיות. כן, היא מאפשרת הקמת חזיתות מסחריות לאורך חלקים משמעותיים של הרחובות. נוסף על כך מתוכננים שבילים ושטחים פתוחים אשר אינם בסמוך לדרכים ומאפשרים הליכה בטוחה לילדים. הפארק הראשי לאורך נחל אונו מיועד למשוך את אוכלוסיית השכונה ולאפשר מקום מפגש קהילתי.

צורכי ציבור- התכנית מקצה שטח של כ-  107 דונם למבנים ומוסדות ציבור הפרושים בשכונה כך שיהיו נגישים בצורה מיטבית לכלל האוכלוסייה. המגרשים לבנייני ציבור ממוקמים לאורך רחובות ראשיים וההגעה אליהם פשוטה.

מבחינת שטחים פתוחים מציעה התכנית פארק נרחב (88 ד') משני צידי נחל אונו המאפשר שימור של הנחל המשמש רצועת ניקוז עיקרית באזור  ופיתוח השטח לרווחת התושבים. עוד מתוכננים שצ"פים מרכזיים התחום השכונה  וחייץ פתוח לכיוון מזרח.

מסחר ותעסוקה- התכנית מציעה  כ -90 דונם המיועדים למסחר ותעסוקה במגרשים נפרדים. זאת בנוסף לשימושי המסחר בחזיתות המסחריות לאורך הרחובות הראשיים. היקף השטחים למסחר הוא  כ – 50,000 מ"ר ובנוסף 196,000 מ"ר לתעסוקה.  השטחים למסחר ותעסוקה נמצאים בצמוד לדרכים מס' 4622 ו 461 והקו הסגול המתוכנן של הרכבת הקלה ויהיו נגישים מכלל העיר והאזור. שטחים אלו יהוו מקור הכנסה חיוני לעיר.

נחל אונו  התכנון משמר ומסדיר את תחום הנחל ומאפשר פיתוח (ברמות שונות) של פארק לאורך הנחל. התכנית שומרת על צירים ירוקים המחברים עם תכניות שכנות בכיוון צפון-דרום ומזרח-מערב.

תכנון התחבורה בתכנית מבוסס על חיבורים לדרך 461 האזורית העוברת מדרום לתכנית ולדרך 4622 המחברת בין החלק הדרומי של יהוד, אור יהודה, סביון וקריית אונו.

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל, ברך על התכנית וציין כי מדובר בתכנית המצויה בלב אזור הביקוש במרכז הארץ אשר קודמה בהתאם לעקרונות פיתוח אורבניים והותאמה לצרכי האוכלוסייה בהיבט של צרכי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, נגישות תחבורתית ואיכות חיים בשכונה חדשה.

התכנית קודמה בשיתוף פעולה עם עיריית יהוד ובתמיכת ראשת העיר והצוות המקצועי ומהווה נדבך משמעותי בהסכם הגג המשותף בין רמ"י לעירייה המתגבש בימים אילו ואשר עתיד להיחתם.

מימוש התכנית ושיווקה המוצלח יאפשר חיזוק של העיר יהוד באוכלוסייה משפרת דיור ואוכלוסייה חדשה, חיזוק עצמאותה ואיתנותה באמצעות שטחי מסחר ותעסוקה חדשים ושיפור הנגישות התנועתית והתשתית בעיר.