הוחלטה להפקדה תכנית רמ"י בבת חפר לכ-1,250 יח"ד

הוחלטה להפקדה תכנית רמ"י בבת חפר לכ- 1,250 יח"ד
קרדיט הדמיה: רשות מקרקעי ישראל.

תכנית רמ"י לתוספת מגורים ותעסוקה בישוב בת חפר הוחלטה היום (15.2.17) להפקדה ע"י הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל). התכנית כוללת 1,000 יח"ד למגורים ומשלבת כ-250 יח"ד לדיור מוגן בישוב.

​התכנית מרחיבה את הישוב בת חפר ותורמת לחיזוקו באמצעות הגדלת מגוון יחידות הדיור ויצירת מרכז חדש אשר ישרת את הישוב הקיים ואת ההרחבה המוצעת. נוסף לכך מתמודדת התכנית עם אתגרי תשתית וסביבה משמעותיים, תוך מציאת פתרונות שונים להם.

התכנית קודמה ע"י רשות מקרקעי ישראל, בניהול מתכנן מרחב מרכז - אדר' דוד אמגדי ובאמצעות צוותי התכנון- אדר' אילה רונאל, מר רונן קישון ואדר' דורון אוהלי.
התכנית מציעה תכנון של שני אזורים- הרחבה מוצעת למגורים ולאזור תעסוקה מצפון לישוב הקיים ותכנון מחודש של מרכז היישוב הקיים.

 התכנון המחודש של מרכז הישוב יאפשר הסדרה של ייעודי הקרקע השונים ובין היתר שטחים למוסדות ציבור, ספורט ונופש וחניה, כן יתאפשר גיוון של השימושים המוצעים במרכז הישוב בין היתר יתאפשרו דיור מוגן, תעסוקה ועוד. בכך יתאפשר חיזוק מעמדו של מרכז היישוב כמרכז קהילתי המציע שימושים מגוונים של תרבות, פנאי ונופש.

שכונת ההרחבה מצפון לישוב מבוססת על בינוי המשתלב עם הבינוי הקיים בישוב, כשבאזורי הממשק עם הישוב מוצע בינוי נמוך יחסית, ההולך ועולה עד לגובה של 4 קומות בקצה המרוחק של ההרחבה. באזור התעסוקה מוצע בינוי בגובה של עד 5 קומות.

כן מוצע בתכנית חיבור מערכת הדרכים של ההרחבה המוצעת לישוב הקיים ויצירה של שטחים ציבוריים פתוחים בממשק בין שני חלקי הישוב.

התכנית מציעה מגוון סוגי בינוי, השונים בחלקם מאופי הבינוי הרווח היום בישוב, שהינו צמוד קרקע. לאור זאת צפויה כניסה של אוכלוסייה מגוונת, כגון זוגות צעירים או אוכלוסייה מבוגרת, אשר תתרום ליצירת הרכב מגוון יותר של אוכלוסייה בישוב. בנוסף, חידוש מרכז היישוב תאפשר הגדלת השירותים והשימושים המוצעים בו.

התכנית מציעה כ-110 דונם שטח עיקרי למבני ציבור (מ"ר) וכ-160 דונם לשטחים פתוחים;

בין היתר מוצעים בשטח התכנית שטחים לבית ספר איזורי, גני ילדים, מתנ"ס  ולצרכים נוספים כגון רווחה, ספורט, משרדי הרשות המקומית ועוד.  התכנית מקצה שטחים לשב"צ מעבר לנדרש ליישוב בת חפר ובכך נותנת מענה בין היתר לבית ספר אזורי.

התכנית מציעה במרבית המתחמים שטחים ציבוריים פתוחים קטנים וכן פארק גדול שישרת את תושבי הישוב בחלקה הצפוני.

היקף התעסוקה והמסחר בתכנית עומד כל כ-67,000 מ"ר שטח עיקרי. מרביתו במסגרת יעוד משולב לתעסוקה ומסחר באזור התעסוקה החדש המוצע ממערב לכביש 5714.

מיקום זה יאפשר נגישות טובה יחסית לאזור התעסוקה, כן יאפשר הפחתת מפגעי הרעש לשכונת ההרחבה המוצעת.

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ציין כי מדובר בתכנית ייחודית המקודמת ע"י רמ"י שכן היא מאפשרת הרחבת ישוב בעל אופי כפרי במרכז הארץ והגדלת ההיצע למגורים בו ביחס ניכר ובתכנון מתחשב ומותאם לתושבים ולסביבה. ההרחבה המוצעת הן לאזור המגורים והן לתעסוקה תאפשר ליישוב בת חפר להתקבע כישוב גדול ביחס לסביבתו הכפרית ולהוות גורם משיכה לתעסוקה, מסחר ושירותים.

אנו צופים כי הפיכת הישוב למוקד תסייע רבות לחיזוק מעמדו כמרכז תרבות ופנאי אזורי וכמרכז תעסוקה מתאים.

התכנית קודמה בשיתוף פעולה מלא עם התושבים והמועצה האזורית על מנת להתאים את התכנון לצרכי האוכלוסייה הנוכחית והעתידית בישוב והיא מאפשרת מחד מענה לתושבים חדשים המבקשים להשתלב בישוב או משפרי דיור מהישוב והסביבה, ומאידך- תמהיל מגוון של בינוי כגון דיור מוגן. 

gov