העתיד מתחת לרגלנו- יום עיון בנושא בנייה תת קרקעית

העתיד מתחת לרגלינו
פרויקטים עתידיים לניצול תת הקרקע

על רקע המצוקה בקרקע בישראל החל המינהל בשנים האחרונות בתהליך של תכנון  פרויקטים תת קרקעיים לשימושים מגוונים כגון: מסחר וקניונים, פנאי וספורט , מוזיאונים וספריות, משרדים, שימושים דתיים, איחסון, מערכות תשתית ותחבורה, יצור אנרגיה ובמקרים מיוחדים גם מלונאות ומגורים. ביום ה' ה 8 בנובמבר יערך יום עיון שיעסוק בסוגיות השונות הכרוכות בבניה בתת קרקע.

האתרים שנבחרו לצורך פרויקטים תת קרקעיים ושכבתיים הם בין היתר:

דרום הקריה בת"א: פרוייקט תעסוקה ומשרדים גדול הכולל אלמנטים תת-קרקעיים.
אזור שוק הכרמל וגן הכובשים בת"א: תכנון ראשוני של מרחב עירוני – ציבורי הכולל את השוק ואת מסוף התחבורה (כרמלית). יצירת מרכז תחבורה וחניה שישרת את השוק, וכן מתחם מגורים ומשרדים.
צומת בייט בירושלים: תכנית לשיווק זכויות נפרדות בשכבות באותה יחידת קרקע: מגורים, חניה ציבורית וכביש עורקי.
הר חוצבים בירושלים: שיפור הנגישות, החניה, המרחב הציבורי, ניצול והגדלת זכויות בניה והיצע שטחים לתעשיה עתירת ידע, הנדרשים בירושלים.
מרכז העיר ירושלים: תכנית אב לפיתוח עירוני ותחבורתי של המרחב התת קרקעי אשר יאפשר את חיזוק הפעילות העירונית במרכז העיר ואת הנגישות אליו.
מנהרות הכרמל: מנהרת תחבורה המקשרת בין דרום חיפה ואיזור הצ'ק-פוסט: טיפול בהפקעה שכבתית של מקרקעין.
צומת עלית ברמת גן: שילוב של פרוייקט עסקי עם תחנת הרכבת התחתית התת-קרקעית המתוכננת בצומת עלית כחלק מהקו האדום של הרכבת הקלה.

במסגרת יום העיון יעלו  המשתתפים נקודות שיש להתמודד עימן בפיתוח תת הקרקע, זאת מעבר לנושאים התכנוניים ההנדסיים והמורכבות שבהם:
א.      צורך בשינוי חקיקה בחוק המקרקעין וחוק התכנון והבניה
ב.      שינויים בחוק המקרקעין וחוק התכנון והבניה
ג.      הגדרת דרכים חוקיות לתכנון, רישום זכויות,  והקניית זכויות בשלב הביניים עד להשלמת תיקוני החקיקה     
ד.      הטמעת עקרונות החלוקה המרחבית של זכויות בחוזים ובהסכמים שעורך ממ"י מול חוכרים, יזמים, רשויות ציבוריות וכו'.
ה.      יצירת כלים לרישום תת חלקות מרחביות בטאבו.
ו.       הצורך בייזום של תכניות פרטניות לפיתוח מבני ציבור, תעסוקה, תשתיות, חניונים ואיזורי בילוי ותרבות.

סדר יום:

יום עיון בנושא:  ניצול רב-שכבתי של משאב הקרקע בישראל
צעדים לתכנון, חקיקה, קדסטר ורישום מקרקעין

יום חמישי, כ"ז בחשון תשס"ח,  8 בנובמבר 2007
אולמי רסיטל, דרך בגין 156 תל-אביב

 09:30-9:00     דברי פתיחה וברכות: 
ח"כ זאב בוים – שר הבינוי והשיכון והממונה על ממ"י
מר יעקב אפרתי – מנהל מינהל מקרקעי ישראל
ד"ר חיים סרברו – מנהל המרכז למיפוי ישראל
אדר' שמאי אסיף – מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים

12:45-9:30     תכנון רב-שכבתי וקדסטר תלת-מימדי: תחומי יישום עיקריים

10:30-9:30     תכנון ופיתוח
            המרחב התת-קרקעי ככלי לפיתוח עירוני              אדר' דן סתיו
            
            מגמות התכנון הרב-שכבתי בישראל ובעולם         מר יורם עבודי

 
  תכניות בירושלים

 תרומת פיתוח תת-הקרקע לקיימות ולאיכות הסביבה        גב' ולרי ברכיה

12:00-10:30   מיפוי ורישום 
היערכות לרישום זכויות תלת-מימדי ורב-שכבתי              עו"ד משה גילאי

מו"פ בין-תחומי –  היגוי בין-משרדי                               ד"ר יוסף פוראי

קדסטר תלת-מימדי – "תת-חלקות מרחביות"                אינג' משה בן-חמו

פרוייקט צומת בייט בירושלים
תכנון ורישום תלת מימדי                                           אדר' אמיר קולקר
                    מר עודד בארי
12:45-12:00   משפט וחקיקה
ניתוח היבטים משפטיים והצעות לתיקוני חקיקה            עו"ד עליזה קן

היערכות ממ"י ליישום הסכמי מקרקעין רב-שכבתיים      עו"ד רחל זכאי 

14:00-12:45   ארוחת צהרים

 
16:00-14:00   תכנון ורישום רב-שכבתיים: תכניות חלוץ

מחוז חיפה
פרוייקט מנהרות הכרמל: תכנון והפקעה שכבתית         אינג' עופר  דפני

מחוז תל-אביב
התפתחות התכנון בתת- הקרקע במחוז ת"א               גב' גילי טסלר-אשכנזי

פרוייקט דרום הקריה בתל- אביב: מתכנון – לרישום     צוות ממ"י מחוז ת"א                                                                                    

פרוייקט צומת עלית ברמת-גן                                   אדר' רנדי אפשטיין

פרוייקט גן הכובשים בתל-אביב                                אדר' דורון צפריר        

טכניקות הנדסיות למינהור ולכריה                           אינג' שאול  דנקמפ

 
16:30-16:00   דיון וסיכום

gov