הוחלטה להפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל בבאר יעקב ל 3,000 יח"ד

הוחלטה להפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל בבאר יעקב ל 3,000 יח"ד
קרדיט הדמייה: רשות מקרקעי ישראל.

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז אישרה היום (20.3.17) בישיבתה את החלטת ההפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל למתחם 3 בצריפין.

השכונה תשתרע על  שטח של כ- 668 דונם ויבנו בה  כ- 2,750 יח"ד+ 250 יחידות דיור מוגן ויתווספו - 10,882 מ"ר שטחי מסחר לבאר יעקב.

הוחלטה להפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל ל 3,000 יח"ד בבאר יעקב על שטח מחנה צריפין (מתחם 3),

מתחם זה הוא חלק ממתחמי צריפין המקודמים ע"י רשות מקרקעי ישראל למטרות מגורים ותעסוקה אשר מימושם יתאפשר לאחר פינוי מחנה צריפין.

 תכנית זו היא תכנית מפורטת למתחם אחד  מתוך שמונה מתחמי תכנון בשטחי מחנות צריפין המיועדים לפינוי והשטחים הגובלים בו.

מדובר על תכנית מפורטת  למתחם מס' 3, המתחם המערבי מבין שלושת מתחמי המגורים המיועדים להסתפח לבאר יעקב.

מתחם זה בעל חשיבות והשפעה גדולה על התפתחותה ותפקודה של באר יעקב שכן, מבחינה אורבנית, הוא גובל בפארק עירוני בחלקו המערבי המהווה חלק מפארק רובעי הקושר את באר יעקב עם ראשון לציון.

בתכנית שלושה מתחמים הכוללים: מגורים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

המערכת הירוקה הפרוסה בבינוי מהווה השלמה והמשך למערכת המתוכננת במתחם 2 הסמוך וקשורה לפארק העירוני במערב. הבינוי מורכב מבניה מרקמית בגובה 7 קומות לאורך הרחובות וכן מבניינים גבוהים.

לאורך אחד הרחובות הראשיים ממוקמים שטחי המסחר בקומת הקרקע, המהווה המשך של רחוב מסחרי הקיים גם במתחמים הסמוכים ממזרח. במתחם ממוקם בית ספר תיכון ומתנ"ס וכן, שני בתי ספר יסודיים אשר ישמשו את תושבי השכונה.

יצויין כי התכנית נערכה כפועל יוצא של חשיבה תכנונית מקיפה שנערכה במסגרת התכנית השלדית של צריפין אשר אומצה ע"י הולנת"ע וכן, בהתאמה למסמכי תכנית המאר המקומית החדשה לבאר יעקב הנמצא בשלבי הכנה בימים אלה.

התכנית קודמה ע"י משרד יער קורין באמצעות אדר' חיליק ועפר קורין ובניהולו של אדר' דוד אמגדי- מתכנן מחוז מרכז ברשות מקרקעי ישראל.