הופקדה תוכנית רמ"י ל-940 יח"ד בטורעאן

סנונית ראשונה במגזר הערבי - הופקדה להתנגדויות  בותמ"ל תוכנית רמ"י לבניית 940 יח"ד בישוב טורעאן שבצפון
 

​התוכנית ביוזמת רשות מקרקעי ישראל חלה על שכונה המחברת בין החלק המזרחי והמערבי של הישוב טורעאן ע"י בינוי ומערכות תשתית חדשים. היקף יחידות הדיור בתוכנית כ-940 יח"ד.

170 יח"ד מתוך התוכניות הן ברמה מתארית ולהן תידרש הכנת תוכנית מפורטת לצורך קבלת היתר. ליתר יחידות הדיור בתוכנית ניתן להוציא היתרי בנייה מיד עם סיום הליך התכנון באמצעות הועדה למתחמי דיור מועדפים (ותמ"ל).

השכונה ממוקמת בחלקו הצפוני של הישוב טורעאן ובמורדות רכס טורעאן. שטח התוכנית כ-365 דונם ובתוכה מבני ציבור, שטחי ציבור ושטחים מסחריים.

התוכנית נעשתה בשיתוף ובתיאום המועצה המקומית, על מנת לענות על הצרכים המקומיים. הבינוי מציע תמהיל מגורים מגוון, המהווה איזון בין בנייה פרטית המקובלת בישוב ובין בנייה יזמית, ומותאם לאפשרויות השיווק.

התוכנית מתייחסת לרגישות הנופית הגבוהה הקיימת באזור. כך, מערכת השטחים הפתוחים חודרת לתוך רצועות הבינוי, משלבת גינות משחק וכיכרות, וממשיכה אל פנים היישוב הקיים.

מתוכננת נגישות טובה באמצעות תכנון הכבישים למבני הציבור והשטחים הפתוחים, תוך כדי השלמת הרקמה העירונית הקיימת בישוב.

הרחוב הראשי של השכונה משלים כביש טבעת היקפי עירוני. בכביש זה מתנהלת התחבורה הציבורית ועליו ממוקמות הפונקציות השכונתיות והעירוניות הראשיות.

טיפוסי הבנייה המותאמים לטופוגרפיה (במעלה או במדרון ההר) מנצלים את השיפועים למתן איכויות מגורים גבוהות הכוללות, גינות/מרפסות לרוב היחידות, עם מבטים לנוף הפתוח. כל זאת תוך כדי צמצום הקירות התומכים ועבודות העפר המיותרות בשלב הביצוע. לפחות 20% מסך הבנייה הרוויה יוקצו לדירות קטנות בשטח של עד 100 מ"ר.

התוכנית משלבת מבני ציבור: בי"ס יסודי ומוסדות נוספים לחינוך ודת. כמו כן, מתוכנן שטח נוסף לקריית חינוך וספורט במזרח השכונה, העונה על הצרכים העירוניים הקיימים.

הבינוי מאפשר בנייה בשלבים, כאשר אכלוס הקטע המזרחי יותנה בהסרת המגבלות הסביבתיות של מחצבת גולני הסמוכה.

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל, ציין כי מדובר בסנונית ראשונה של תכניות המיועדות עבור מגזר המיעוטים אשר מטרתן ליצור היצע למגורים ולענות על הביקוש ועל המצוקה הקיימת במגזר זה. רשות מקרקעי ישראל מקדמת כיום תכניות רבות למגורים בישובי המיעוטים בצפון, המותאמות לצרכי האוכלוסייה ולמיקום הטופוגרפי של הישובים תוך מתן מענה נרחב לשטחי ציבור, נגישות תחבורתית וצביון כל ישוב כשלעצמו. קידום התוכנית זוכה לשיתוף פעולה מלא מצד ראש הרשות המקומית  ועל כך אנו מברכים בחום ומאחלים להמשך שיתוף פעולה פורה בתכנית זו כמו באחרות.

תוכנית זו היא חלק ממאמצי הרשות לקדם תכנון למגורים בכלל המדינה ולכל המגזרים במסלולי התכנון השונים על מנת להוסיף  כמות נכבדת של יחידות דיור לשוק ובאמצעות זאת לענות על הביקושים ולמתן  את משבר הדיור.

 

אדריכל התכנית: קורין אדריכלים - יער קורין ניהול ותכנון. צוות התכנון: חיליק קורין, עפר קורין, גל זרח

הופקדה תכנית רמ"י ל- 940 יח"ד בטורען
 

gov