תוצאות מכרזים שבועיות 10.2.2019

שווק בהצלחה מגרש ברמת גן לבניית 7 יח"ד כ 6.3 מליון שקלים (כולל הוצאות פיתוח)

מרחב תל אביב

מכרז מס': תא/398/2018

רמת גן ​


א. קינן ניהול פרויקטים בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש למגורים (סה"כ 7 יח"ד)

ברחוב הירדן ברמת גן. למכרז התקבלו 22 הצעות. סכום הזכייה הינו 6,260,822₪, לא כולל הוצאות פיתוח בסך 126,168₪.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה :

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3557126,168636,0002,027,0616,260,822א. קינן ניהול פרוייקטים בע"מ

4 יזמים זכו ב 8  מגרשי תעסוקה ומסחר בעיר היין באשקלון

מכרז מס': ים/376/2018

אשקלון- עיר היין

4 יזמים זכו במכרז  לרכישת זכויות חכירה ל-9 מגרשים לתעסוקה ומגרש למסחר ותעסוקה במתחם מ-7 באשקלון.

למכרז התקבלו 7 הצעות. למגרש האחרון לא התקבלו הצעות.

סכומי הזכייה נעים בין 245,000 ₪  לבין 1,489,894₪.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה :

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

1,8753,047,914304,00099,508855,000אגם תשואות בע"מ
2,6084,241,317424,000138,4311,500,000חסיד עבודות חשמל בע"מ
1,8813,059,135305,00099,861245,000ד.נ ימין יזום והשקעות בע"מ, עו"ד אבנר הקר
1,8543,015,377301,00098,438478,247פסקוביץ אלון
2,6004,228,493422,000138,0271,775,000ד.נ ימין יזום והשקעות בע"מ, עו"ד אבנר הקר
      
2,6224,264,052426,000139,200755,000אגם תשואות בע"מ
      
2,5004,065,875406,000132,7341,849,894אייל ישר בע"מ
      
2,4984,059,366405,000132,533378,247פסקוביץ אלון
      
2,6214,257,543425,000138,998755,000אגם תשואות בע"מ
      
27,65347,423,83415,000,00068,422,970 אין הצעות למתחם זה

שווק בהצלחה מגרש לתעשייה ומלאכה באור עקיבא  בסכום של 12,250,180 ₪.​

מרחב חיפה

מכרז מס': חי/164/2018

אור עקיבא

 

פרידמן את הרשקוביץ בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת מגרש לתעשייה ומלאכה. למכרז התקבלה הצעה אחת. סכום הזכייה הינו 12,250,180 ₪.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה :

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,4953,4951,030,0009,373,00012,250,180פרידמן את הרשקוביץ בע"מ

שווק בהצלחה מגרש לתעשייה ומלאכה בחיפה  בסכום של 10,058,000 ₪.

מכרז מס': חי/273/2018

חיפה

 

אופק פתרונות עבודה בגובה בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת מתחם לתעשייה ומלאכה בחיפה. למכרז התקבלו 6 הצעות.

סכום הזכייה הינו 10,058,000 ₪.


להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,7818,671840,0003,822,00010,058,000אופק פתרונות עבודה בגובה בע"מ

שווק בהצלחה מגרש לבניה עצמית ביבנה בעלות של  1,256,410₪

מרחב מרכז

מכרז מס': מר/390/2018

יבנה

 

ארביב אפרים הוא הזוכה במכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית בקיר משותף (סה"כ 1 יח"ד)

ביבנה. למכרז התקבלו 21 הצעות. סכום הזכייה הינו 1,256,410₪.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה :

שטח במ"ר בערךמספר יח"דגובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

250140,000370,1391,256,410ארביב אפרים

שווק בהצלחה מגרש למסחר בבאר גנים  בסכום של כ 5 מליון ₪ (כולל הוצאות הפיתוח)

מרחב ירושלים

מכרז מס': ים/243/2018

באר גנים

נחום עמוס קבלן לעבודות בנין ופיתוח בע"מ הוא הזוכה במכרז לחכירת מגרש למסחר בישוב באר גנים. לשאר המגרשים לא היו הצעות. סכום הזכייה הינו 287,900₪.

לא כולל הוצאות פיתוח בסך 4,672,766₪. למכרז התקבלו 2 הצעות.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה :

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,7404,672,766467,000159,939287,900נחום עמוס קבלן לעבודות בנין ופיתוח בע"מ
5,1105,452,931545,000174,689 אין הצעות למתחם זה
3,7704,693,992469,000160,400 אין הצעות למתחם זה

 

gov