תוצאות מכרזי מקרקעין של רשות מקרקעי ישראל

מרחב ירושלים

מכרז מס': ים/325/2018

ירושלים

שפיר מגורים ובניין בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניית 200 יח"ד למגורים, דיור מוגן עם חזית מסחרית

בשכונת מורדות ארנונה בירושלים. למכרז התקבלו 2 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח בניה במ''ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה ערבות לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק
7110        200 48,643,6856,788,6004,864,00043,453,000.00שפיר מגורים ובניין בע"מ10723343א
מרחב דרום

מכרז מס': בש/249/2019

מועצה אזורית ערבה תיכונה​

עוז שלום, ארז ושי ששון, פילו ובניו בניה והשקעות בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת 2 מגרשים למסחר

בפארק ספיר במועצה האזורית הערבה התיכונה. למכרז התקבלו 11 הצעות. ​

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערךמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק
7906        69,90545,000280,005.00עוז שלום, ארז ששון, שי ששון61111679א
8629        70,21545,000318,000.00פילו ובניו בניה והשקעות בע"מ61111687א
מכרז מס': בש/236/2019

אופקים

במכרז  הרשמה והגרלה  לחכירת 13 מגרשים לבניה חד-משפחתית(13 יח"ד) למגרש בלתי מסוים

בשכונת הפארק באופקים. למכרז התקבלו 315 הצעות.  נבחרו 13 זוכים אשר יבחרו את המגרש בהגרלה במרחב.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חשם זוכה 
413         1   287,11518,62320,000בחירת מתחם תערך במרחב 
440         1   294,76917,33920,000בחירת מתחם תערך במרחב 
397         1   282,57918,71620,000בחירת מתחם תערך במרחב 
421         1   289,38318,57720,000בחירת מתחם תערך במרחב 
473         1   329,25924,87020,000בחירת מתחם תערך במרחב 
535         1   346,83624,44820,000בחירת מתחם תערך במרחב 
347         1   266,83417,59920,000בחירת מתחם תערך במרחב 
503         1   337,76424,66620,000בחירת מתחם תערך במרחב 
466         1   327,27524,91720,000בחירת מתחם תערך במרחב 
517         1   341,73324,57020,000בחירת מתחם תערך במרחב 
475         1   329,82624,85620,000בחירת מתחם תערך במרחב 
539         1   347,97024,42120,000בחירת מתחם תערך במרחב
407         1   285,41418,25220,000בחירת מתחם תערך במרחב 
מרחב מרכז

מכרז מס': מר/190/2019

בחן

במכרז לחכירת 8 מגרשים לבניה חד-משפחתית(8 יח"ד)  בהרשמה והגרלה נבחרו 8 זוכים

בחירת המגרש תיעשה בהגרלה במרחב.  למכרז התקבלו 144 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח כולל מע"מ - מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חשם זוכה
500         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
493         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   211,487427,02346,000בחירת מתחם תערך במרחב
מכרז מס': מר/98/2019

כפר קאסם

ויסאם בדוי, מגדי גודי, חוסאם עאמר הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש למגורים (3 יח"ד)  בשטח 525 מ"ר

בכפר קאסם.  למכרז התקבלו 3 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח לרשות בש"ח כולל מע"מ - מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק
525         3   23,413873,60048,0001,125,000.00ויסאם בדוי, מגדי גודי, חוסאם עאמר52988150א

מכרז מס': מר/185/2019

בית עוזיאל

במכרז לחכירת 5 מגרשים לבניה חד-משפחתית  במושב בית עוזיאל הוכרזו 5 זוכים

בחירת המגרש תיעשה במרחב.  למכרז התקבלו 157 הצעות.

שטח במ''ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח כולל מע"מ - מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חשם זוכה
500         1   295,613590,39764,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   295,613590,39764,000בחירת מתחם תערך במרחב
498         1   295,613590,39764,000בחירת מתחם תערך במרחב
498         1   295,613590,39764,000בחירת מתחם תערך במרחב
500         1   295,613590,39764,000בחירת מתחם תערך במרחב