תוצאות מכרזים שבועיות 07/04/19

​מרחב חיפה

מכרז מס': חי/363/2018

חיפה

גאוטכנולוגיה ח.נ. בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש לתעשייה ומלאכה בחיפה ותשלם לרשות

7,334,669 ₪ . למכרז התקבלו 7 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

4,2366,354530,0002,411,5007,334,669גאוטכנולוגיה ח.נ. בע"מ

 מרחב חיפה

מכרז מס': חי/6/2019

סלאמה פואד היא הזוכה במכרז לחכירת מגרש לחניה ציבורית בחיפה. סכום הזכייה הינו 688,888₪.

למכרז התקבלו 6 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערךגובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

85834,300343,000688,888סלאמה פואד

 מרחב מרכז

מכרז מס': מר/3/2019

יד חנה

לורין ואלון וויס הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניה חד משפחתית(סה"כ 1 יח"ד) במושב יחד חנה.

סכום הזכייה הינו 1,017,017₪, לא כולל הוצאות פיתוח בסך 161,047₪ למכרז התקבלו 13 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3661161,04753,000482,3001,017,017לורין וויס, וייס אלון

מכרז מס': מר/327/2017

מתן

שרף רן, עידו יהונתן , ג'קובס משה הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניית 4 יח"ד במתחם אחד במתן.

 סכום הזכייה הינו 3,144,000₪,  לא כולל הוצאות פיתוח בסך 1,561,879₪.

למכרז התקבלה הצעה אחת.למגרש הנוסף לא התקבלו הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

1,70741,561,879461,0002,098,9153,144,000שרף רן, עידו יהונתן , ג'קובס משה
6002552,931218,000991,900 אין הצעות למתחם זה

מכרז מס': מר/265/2018

תל מונד

לי-קאר הרצליה בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת מגרש למסחר בתל מונד. סכום הזכייה הינו 15,188,000₪,

לא כולל הוצאות פיתוח בסך 2,081,704₪.

למכרז התקבלו 9 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,9982,081,7041,937,0008,815,34215,188,000לי-קאר הרצליה בע"מ

מכרז מס': מר/353/2018

ג'לג'וליה

אוסאמה אלפקיר, איכלאס עודה, מראר עלאא, חמדאן סמר הם הזוכים במכרז סגור לחכירת 2 מגרשים(6 יח"ד)

לבני מקום מחוסרי דיור בג'לג'וליה.

למכרז התקבלו 20 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

443378,84042,000386,162777,999אוסאמה אלפקיר, איכלאס עודה
485378,84046,000426,414826,414מראר עלאא, חמדאן סמר

 

מרחב צפון

מכרז מס': צפ/344/2018

יבנאל

נווה שלום פרוייקטים ומסחר בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת מגרשים לבנית 24 יח"ד צמודות קרקע במתחם אחד בשכונת נוף יבנאל ביבנאל.

סכום הזכייה הינו 1,247,778₪, לא כולל הוצאות פיתוח בסך 4,968,235₪. למכרז התקבלו 2 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

10,812244,968,235496,000346,8901,247,778נווה שלום פרוייקטים ומסחר בע"מ
gov