תוצאות מכרזים שבועית

​​​מחוז עסקי תל אביב

תא/187/2015 תל אביב – יפו

31 הצעות הוגשו למכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית בבצרה – תל אביב יפו, מתוכן זכה "ביטס אלעד, גבאי יעקב", וישלם לרשות מקרקעי ישראל 1,300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

174

2

486,850

1,300,000

ביטס אלעד, גבאי יעקב

 

 גרף תוצאות מכרזים

מחוז עסקי ירושלים

ים/234/2015  קריית גת

במכרז לחכירת 9 מגרשים לבניה עצמית בכרמי גת – בקריית גת, הוגשו 81 הצעות, מתוכן זכו 9 הצעות,

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

356

1

327,677

177,086

333,000

ישראל יהורם, ישראל שולמית שלי

676

2

600,338

265,174

707,777

יחזקאל יואב, יחזקאל רחל , אברהמי יואל, אברהמי עפרה

393

1

361,793

188,780

380,000

לוי שלמה

352

1

324,064

175,084

553,000

דרעי פנחס, בוכניק שמרית

398

1

365,892

191,373

307,785

גואטה רן ישראל

396

1

364,363

190,327

360,000

סבג נתנאל

399

1

366,934

191,783

389,389

שירזי ניר

399

1

365,703

192,283

428,018

אלקבץ אביגיל, אלקבץ יחיא

403

1

370,547

193,694

324,018

נאור איתן , נאור אהובה

 

גרף תוצאות מכרזים 

 

ים/82/2015 ירושלים

21  הצעות  הוגשו למכרז לחכירת שטח  לבניית בית קפה בשטח  גן סאקר בירושלים  הצעות מתוכן זכה " גמא א.כ. השקעות בע"מ, שטיחי שומרון בע"מ", וישלם לרשות מקרקעי ישראל 2,800,000 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

1,059

608,792

646,100

2,800,000

גמא א.כ. השקעות בע"מ, שטיחי שומרון בע"מ

 

 גרף תוצאות מכרזים

 

ים/231/2015  אלמה

​במכרז  לרכישת מגרש למסחר מבנים ומוסדות ציבור באלמה הוגשו 3 הצעות, מתוכן זכה  "קן התור הנדסה ובניין בע"מ", וישלם לרשות מקרקעי ישראל 2,216,700 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

6,020

2,372,825

821,546

2,216,700

קן התור הנדסה ובניין בע"מ


 גרף תוצאות מכרזים

מחוז עסקי באר שבע

בש/245/2015 מיתר

במכרז לרכישת זכויות במכר 14 מגרשים לבניה עצמית במיתר הוגשו 93 הצעות, מתוכן זכו 14 הצעות, וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום הנע בין 290,150 ש"ח, לבין 375,555 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

578

1

363,137

160,000

307,000

אבו-אעמר מחמוד

567

1

356,423

170,000

355,555

אלמלם ציון , אלמלם אורית

565

1

355,202

175,000

290,150

שטרנברג צבי, שטרנברג מיכל

641

1

401,591

170,000

375,555

רסיוק רועי

530

1

333,838

165,000

313,865

סעדה איווט

529

1

333,228

165,000

310,976

איפרגן חיים

529

1

333,228

155,000

340,000

גואטה ציון

587

1

368,630

180,000

325,000

אבו קוש יוסף

576

1

361,916

160,000

317,000

אבו ראפע סאמר

561

1

352,761

170,000

301,761

בן דהן יצחק

525

1

330,787

150,000

313,888

איתני אלישע, איתני אליס

559

1

351,540

165,000

370,000

אברמזון רביד, סדן-אברמזון מאיה

621

1

389,383

170,000

308,555

שקמה ארנון, שקמה ענבל

524

1

330,176

150,000

341,900

שקד חדווה , שקד ארז

 

גרף תוצאות מכרזים 


מחוז עסקי מרכז

מר/259/2015 עמק חפר

 

במכרז לחכירת 2 מגרשים למסחר ומשרדים בפארק התעשיות עמק חפר הוגשו 3 הצעות, מתוכן זכו " אמיתי יצחק" ו" איזנברג אברהם", וישלמו לרש​ות מקרקעי ישראל סכום של 104,76,160 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

10,599

5,537,788

6,261,963

6,426,000

אמיתי יצחק

6,577

3,436,365

3,885,737

4,050,160

איזנברג אברהם

 

גרף תוצאות מכרזים