תוצאות מכרזים שבועיות 28.10.18

מרחב באר שבע

מכרז מס': בש/210/2018

באר שבע

41 הצעות התקבלו במכרז לחכירת 37 מגרשים לבנייה עצמית  בשכונת נאות לון בבאר שבע.  ההצעות ניתנו באופן כללי ולא ספציפית למגרש מסוים. 

לכלל המגרשים יש זוכים. ההצעות הזוכות נעות בין  25,555 ₪ ל677,777 ₪. (לא כולל הוצאות פיתוח ומע"מ).


מרחב מרכז

מכרז מס': מר/205/2018

גן יבנה

115 הצעות התקבלו במכרז לחכירת 9 מגרשים לבנייה דו-משפחתית (18 יח"ד) בגן יבנה. לכלל המגרשים יש זוכים.

ההצעות הזוכות נעות בין  1,471,500₪ ל1,588,000 ₪.

להלן תוצאות המכרז מתוארות בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

6092699,87574,000677,9371,555,329אברהם בן חמו , אבישג בן חמו, מרים בן חמו, מסעוד בן חמו
4612534,34754,000497,8631,567,890אברהם ראובן קלפהולץ, אברהם מרדכי פרל
5242573,08454,000498,7151,480,555חסון משה, אוקנין אלון
5242585,50558,000528,3931,581,729כץ שלוה, בן חיים דן
5242585,50558,000528,3931,555,555שמעון חגי חדד, קרולינה וחדט חדד, טננבאום צח, טננבאום נירית
6062673,18867,000618,5391,588,000חסיד איל, קולשה תמיר
4952567,67458,000528,0021,471,500ישראל ויגדורוביץ , חנוך  ויגדורביץ
5262586,73558,000528,4211,519,777ארבל מוטי, חסן שרון
5322590,42558,000528,5021,574,508ציון ענטבי, לילך ענטבי, מתן דודיאן

 ​​מרחב חיפה

מכרז מס': חי/76/2018

טבעון

אטליז סמיר בע"מ ונוף אתא (.מ.ר) בע"מ זכו במכרז לחכירת 2 מתחמים לבנייה רוויה של 72 יח"ד בבסמת טבעון.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 2,024,602 ₪ (לפני מע"מ והוצאות פיתוח). למכרז התקבלו 2 הצעות.

להלן תוצאות המכרז מתוארות בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,8966,233382,783,953278,000515,9721,206,047אטליז סמיר בע"מ
3,3685,389342,415,833241,000446,526818,555נוף אתא (א.מ.ר.) בע"מ

 מכרז מס': חי/123/2018

טירת הכרמל

עץ השקד נדל"ן בע"מ, עץ השקד הנדסה בע"מ זכתה  במכרז לחכירת מתחם אחד לתעשייה ומסחר(תעסוקה) בטירת הכרמל.

למתחם השני לא התקבלו הצעות.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 10,777,888₪ וכן הוצאות פיתוח בסך 4,254,582₪( כולל מע"מ).

למכרז התקבלו 3 הצעות.

להלן תוצאות המכרז מתוארות בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,60421,2954,254,5821,038,0004,725,36510,777,888עץ השקד נדל"ן בע"מ, עץ השקד הנדסה בע"מ
11,56764,77511,773,9542,502,00011,386,850 אין הצעות למתחם זה

 

מרחב ירושלים

מכרז מס': ים/244/2018

צור הדסה

לופיאנסקי יחיאל ופוטש יחיאל דוד זכו במכרז לחכירת 3 מגרשים לייעוד של מסחר בצור הדסה. הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 14,100,000₪

וכן הוצאות פיתוח בסך 10,989,265₪ (כולל מע"מ).

למכרז התקבלו 11 הצעות.​

להלן תוצאות המכרז מתוארות בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,46010,989,2651,248,0005,678,40014,100,000לופיאנסקי יחיאל, פוטש יחיאל דוד

 

מכרז מס': ים/225/2018

קריית גת

35 הצעות התקבלו במכרז לחכירת 5 מגרשים לבנייה צמודת קרקע ב"כרמי גת בקריית גת. הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 1,746,362₪

וכן הוצאות פיתוח בסך 2,612,054₪(כולל מע"מ).

להלן תוצאות המכרז מתוארות בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3381431,70621,000150,150323,849בן סימון ניסים, בן סימון חן
2981400,01020,000163,800280,000ליברמן זכריה
4451615,52930,000136,500350,000רונן שניידרמן
4081586,51229,000172,900415,495יחזקאל אוהד שחר, דוידוביץ יחזקאל אפרת
4111578,29728,000163,800377,018רחמים מרדכי
gov