תוצאות מכרזים שבועית

​מחוז עסקי מרכז

מר/163/2015 נס ציונה

במכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית בנס ציונה הוגשו 28 הצעות, מתוכן זכה "בניסטי חיים, ביטון יצחק" וישלם לרשות מקרקעי ישראל 2,400,026 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר מינימום (לא כולל מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

610

2

1,155,700

2,400,026

בניסטי חיים, ביטון יצחק

 

מכרז מס' מר/2015/163 

מר/223/2015 נס ציונה

במכרז לחכירת מגרש לבניית 2 יח"ד בקיר משותף בנס ציונה, הוגשו 18 הצעות, מתוכן זכה " עוז גיל, עוז רותם, יהודה דנה, יהודה גדעון", וישלם לרשות מקרקעי ישראל 3,935,554 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר מינימום (לא כולל מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

1,583

2

1,448,000

3,935,554

עוז גיל, עוז רותם, יהודה דנה, יהודה גדעון

 

מכרז מר/243/2015 

מר/243/2015 מודיעין מכבים רעות

במכרז לחכירת  מגרש לבניית 220 יח"ד לדיור מיוחד עם חזית מסחרית במע"ר מודיעין מכבים רעות הוגשו 2 הצעות, מתוכן זכה "עד 120 מרכז מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ", וישלם לרשות מקרקעי ישראל 15,100,000 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

4,780

220

25,672,630

7,091,175

15,100,000

עד 120 מרכז מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ

מכרז מר/243/2015 

מחוז עסקי חיפה

חי/194/2015 חיפה

במכרז להפעלת חניון רכב פתוח בהרשאה זמנית לתקופה של 5 שנים בחיפה, הוגשו 9 הצעות, מתוכן זכה  " מאי מרקט מ.י בע"מ", וישלם לרשות מקרקעי ישראל 820,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

2,885

380,000

820,000

מאי מרקט מ.י בע"מ

 

מכרז חי/194/2015 

מחוז עסקי צפון

צפ/65/2015 גורן

במכרז לחכירת 2 מגרשים למסחר ומשרדים באזור תעשייה בגורן, זכה  "פסגת הגליל א.ש.2004 בע"מ" ב2 מגרשים, וישלם לרשות מקרקעי ישראל 36,018 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח). הזוכה היה המציע היחיד.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

3,721

1,380,513

18,018

פסגת הגליל א.ש.2004 בע"מ

3,402

1,262,162

18,000

פסגת הגליל א.ש.2004 בע"מ

 

מכרז צפ/65/2015 

מחוז עסקי ירושלים

ים/221/2015 מושב זבדיאל

למכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית במושב זבדיאל הוגשו 9 הצעות, מתוכן זכו "זנדני לירון וזנדני עינב", וישלמו לרשות מקרקעי ישראל 401,050 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבל​ה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

508

1

119,166

184,584

401,050

זנדני לירון, זנדני עינב

 

מכרז ים/221/2015