תוצאות מכרזים שבועית

​​מרחב עסקי צפון

צפ/260/2015 מתחם אליפלט

​במכרז לרכישה ולפינוי אבני בזלת במתחם אליפלט הוגשו 3 הצעות, מתוכן זכה " מחצבות כפר גלעדי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ", וישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של  (ש"ח לא כולל מע"מ.)

צפ/260/2015 

 

מרחב עסקי באר שבע

בש/255/2015

במכרז לחכירת מגרש אחד (מס' 30) לבניה עצמית בשכונת  רמות – בבאר שבע הוגשו 30 הצעות, מתוכן זכה " בן דהן יצחק, בן דהן עומר" וישלם לרשות מקרקעי ישראל 691,000  ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתאר את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
(לא כולל מע"מ)
סכום
זכיה
שם
זוכה
5151342,37573,950691,000בן דהן יצחק, בן דהן עומר

 

בש/255/2015 

בש/156/2015 שדרות

במכרז לחכירת 113 מגרשים לבניה עצמית בשכונת צפון מרכז בשדרות הוגשו 86 הצעות, מתוכן זכו 63 הצעות ל-63 מגרשים, ול-23 מהמגרשים הנותרים לא הוגשו הצעות מחיר.

ההצעות  הזוכות נעו בין  7,007 ש"ח  למגרש בגודל 395 מ"ר    לבין 350,199 ₪ למגרש בגודל 407 מ"ר  (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

בש/156/2015  

מחוז עסקי חיפה

חי/179/2015 מושב מאור

במכרז לרכישת 21 מגרשים לבניה עצמית במושב מאור הוגשו 58 הצעות, מתוכן זכו 21 הצעות, וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום הנע בין 388,777 ש"ח לבין 778,877 ש"ח (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

חי/179/2015