תוצאות מכרזים שבועית

​מרחב עסקי צפון

צפ/247/2015  עפולה

13 הצעות הוגשו למכרז לחכירת מגרש למסחר ומשרדים בשכונת רובע יזרעאל בעפולה.  מתוכן זכה " בני פוזי שמשום בע"מ", וישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 15,111,111 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

7,644

2,598,173

2,234,310

15,111,111

בני פוזי שמשום בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

 

צפ/251/2015 עפולה

במכרז לחכירת 2 מתחמים למסחר ושירותים עסקיים בשכונת רובע יזרעאל בעפולה הוגשו 3 הצעות, מתוכן זכו 2 הצעות.  ).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

38,934

6,735,689

11,327,610

20,100,000

רייסדור יזמות בע"מ, מגידו י.ק. בע"מ, ה.ט.ל.י. אחזקות ובניה בע"מ, מורדות הכרמל נכסים בע"מ

25,662

4,439,597

7,466,145

11,430,000

אבו ראס אמין, אבו ראס מוחמד

 

גרף תוצאות מכרזים 

 

צפ/100/2015 נצרת

במכרז לחכירת מגרש למלונאות באזור הר הקפיצה בנצרת, זכה " זיאד אלעומרי להשקעות בע"מ", אשר היה מציע יחיד וישלם לרשות מקרקעי ישראל 611,111 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

15,197

6,194,707

597,465

611,111

זיאד אלעומרי להשקעות בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 


 צפ/262/2015 חצור הגלילית

13 הצעות הוגשו למכרז לחכירת 2 מגרשים למסחר ומגרש לתעשייה בחצור הגלילית, מתוכן זכו 2 מציעים.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

1,734

791,542

199,950

2,400,000

ז.כ ייזום והשקעות בע"מ

2,027

925,291

31,078

2,600,000

ז.כ ייזום והשקעות בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

 

מרחב  עסקי דרום

 בש/264/2015 יצוקים

במכרז לחכירת  מגרש  בגודל כ 3  דונם למסחר ביישוב צוקים הוגשו 2 הצעות, מתוכן זכה " יחיאל פרג' השקעות בע"מ", וישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 2,370,770 ש"ח (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,574

1,898,750

2,370,770

יחיאל פרג' השקעות בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים