עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​מרחב עסקי מרכז

מע"ר מודיעין מכבים-רעות  מכרז מר/377/2014

חנן מור, זילברמניץ, חיים זקן ואפריקה ישראל  הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 4 מתחמים למגורים עם חזית מסחרית- סה"כ 420 יח"ד במע"ר מודיעין מכבים-רעות וישלמו לרשות מקרקעי ישראל בסה"כ סכום בסך 154,974,482₪ עבור חמשת המגרשים. (סכום הזכייה לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

 27 הצעות הוגשו למכרז זה.

המכרז הנ"ל הוא החמישי המשווק מתוך חמישה מכרזים המשווקים כחלק מתכנית המע"ר  ובמסגרת "הסכמי הגג".   במע"ר  ישולבו  שימושים עירוניים כגון: מבני ציבור ותרבות,

תעסוקה משרדית, חזיתות מסחריות רציפות לצד שדרה ירוקה מפותחת שתהווה מרחב עירוני חי ותוסס.

הדמייה של מע"ר:

 הדמייה מע"ר

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

11

6,203

92

17,870,281

8,848,886

26,280,777

קבוצת חנן מור פיתוח בינלאומי בע"מ

12

6,459

88

20,221,331

10,546,491

31,220,150

י. זילברמניץ בע"מ

103

3,859

44

10,307,379

4,864,132

15,555,555

חיים זקן בניין והשקעות בע"מ

114-116

13,884

196

39,789,350

19,849,876

81,918,000

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

 

מכרז מר/377/2014 

 

מרחב עסקי ירושלים

 נווה יעקב  מכרז ים/16/2014

 "נופי יעקב ירושלים" הוכרז כזוכה במכרז לחכירת מגרש אחד  לבניית 20 יח"ד מתוך שני מתחמי משנה לבניית 56 יח"ד בשכונת נווה יעקב בירושלים וישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 1,670,000 ₪ (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). למתחם השני לבניית 36 יח"ד שהוצע במכרז לא הוגשו הצעות.

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

סכום

זכיה

שם

זוכה

5

2,794

2,100

20

7,264,920

207,025

1,670,000

נופי יעקב ירושלים

6

3,846

3,780

36

13,076,856

414,050

 

אין הצעות למגרש זה

 

מכרז ים/16/2014 

gov