עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

מרחב עסקי מרכז

שהם מכרז מר/347/2014

 5 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 5 מגרשים למגורים (סה"כ 229 יח"ד) בשכונת הכרמים בשהם וישלמו לרשות מקרקעי ישראל בסה"כ סכום בסך 192,070,031₪ עבור חמשת המגרשים. (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).  45 הצעות הוגשו למכרז זה.  שכונת כרמים הינה שכונה חדשה הנמצאת בחלק הצפון מזרחי של היישוב שהם, השכונה בשלבי בנייה ופיתוח וכוללת יחידות צמודות קרקע ובנייה רוויה. השכונה תבנה מסביב לפארק מרכזי.

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

403

1,422

17

198,815

4,272,581

15,300,031

רון אבנר + רשימת מציעים

408

1,422

17

198,815

4,272,581

13,770,000

אלקטרה השקעות (1998) בע"מ

501

11,466

84

982,380

21,970,982

70,330,000

משולם לוינשטין הנדסה לקבלנות בע"מ

502

11,660

66

771,870

17,307,537

55,000,000

משולם לוינשטין הנדסה לקבלנות בע"מ

503

6,371

45

526,275

11,784,411

37,670,000

משולם לוינשטין הנדסה לקבלנות בע"מ

 

מכרז מר/347/2014 

שהם מכרז מר/375/2014

5 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 20 מגרשים לבניה עצמית בשהם וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכומי הזכייה נעו בטווח מחירים בין 1,120,000 ₪ לבין 1,500,010 ₪  (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).  159 הצעות הוגשו למכרז זה.

  להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז מר/375/2014 

מכבים רעות  מכרז מר/410/2014

 אף זוכה לא הוכרז במכרז לחכירת 5 מתחמים למסחר ומשרדים במע"ר מודיעין-מכביםרעות משום שלא היו הצעות למגרש זה. להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

שם

זוכה

104

5,461

13,953,777

אין הצעות למגרש זה

105

5,590

14,369,629

אין הצעות למגרש זה

106

4,491

11,261,289

אין הצעות למגרש זה

107

3,738

8,936,640

אין הצעות למגרש זה

108-109

4,851

9,761,278

אין הצעות למגרש זה

 

 מרחב עסקי חיפה

 נהריה  מכרז חי/356/2014

 5 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרשים לבניית 438 יח"ד ב-5 מתחמי משנה בנהריה שכונה צפון מזרחית וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 14,457,533₪ עבור חמשת המתחמים. (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). 8 הצעות הוגשו למכרז זה.

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

001

7,966

10,553

48

5,447,310

1,440,000

ג.קשת חברה לבנין בע"מ

002

8,461

10,323

48

5,573,794

1,150,000

י.א. אלון בניה בע"מ

003-004

18,588

23,915

112

12,564,244

4,963,756

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

300

8,872

24,271

155

9,641,390

2,126,000

פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ

100-101

11,653

20,228

120

9,432,389

4,777,777

משה חדיף בנין והשקעות בע"מ

 

מכרז חי/356/2014 

מרחב עסקי צפון

 בית שאן  מכרז צפ/370/2014

 5 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרשים לבניית 176 יח"ד ב-5 מתחמי משנה בשכונת דרום מערב בבית שאן וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 949,436₪ עבור חמשת המתחמים. (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). 5 הצעות הוגשו למכרז זה.

  להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

2001

6,635

36

1,572,190

114,468

222,222

תאופיק דראושה בע"מ

2004-2005

7,409

40

1,755,593

97,882

138,000

רונידן חברה לבנין בע"מ

2006

4,117

22

975,540

54,405

101,001

אברהם אליהו ובניו בע"מ

2007

8,096

46

1,918,380

99,820

363,213

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ

2002-2003

5,767

32

1,366,514

76,182

125,000

י.א אלון בניה בע"מ

 

מכרז צפ/370/2014 

יוקנעם  מכרז צפ/274/2014

 8 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרשים לבניית 431 יח"ד ב-8 מתחמי משנה ביוקנעם שכונת שער הגיא וישלמו  בסה"כ לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 70,406,277₪ עבור שמונת המתחמים. (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). 42 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

82

16,942,852

2,717,000

346,418

10,000,888

עץ השקד יזום בע"מ

38

7,510,756

1,229,000

156,698

5,400,000

י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ

96

14,438,898

4,281,000

545,828

12,526,000

פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ

44

6,993,281

1,189,000

151,598

9,000,006

יובל הנדסה בע"מ

55

6,848,719

1,071,000

136,552

6,080,606

ישראל נצר בע"מ

64

9,973,142

2,507,000

319,642

12,864,000

ש.י.ן ישועה בע"מ

52

18,239,417

4,121,000

525,428

13,157,000

משולם לונשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

11

2,017,129

260,000

33,150

1,377,777

איימד בונים  דיזיין בע"מ

 

מכרז צפ/274/2014