עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​​מרחב עסקי מרכז

 ראש העין מכרז מר/365/2014

6 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרשים במכרז במתכונת "מחיר מטרה" לבניית 2,048 יח"ד (1,248 יח"ד במחיר מטרה) ב-8 מתחמים למגורים ו-2 מתחמים למגורים ומסחר בראש העין אתר A. 14 הצעות הוגשו למכרז זה.

​להלן טבלה המתארים את תוצאות המכרז:

 

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

101-102

9,819

33,755

157

34,244,736

8,188,888

תדהר ראש העין יזמות נדל"ן בע"מ

201, 209

4,510

13,920

63

14,747,615

2,555,555

אדור א.ד פרוייקטים בע"מ

406

7,658

19,780

92

22,667,708

 

הצעה יחידה ובהתאם לתנאי המכרז לא הוכרזו זוכים

709

5,331

9,675

45

13,252,572

 

אין הצעות למגרש זה

301-306

22,353

73,940

341

86,830,338

1,800,000

י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ

402-405

20,298

59,340

276

64,348,266

13,299,000

אורתם מליבו יזמות בע"מ

203-207

26,017

90,730

422

91,533,542

23,633,334

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

703-705

26,578

70,090

326

79,560,478

9,050,333

גיא ודורון לוי הנדסה בנייה והשקעות בע"מ

702, 707

15,488

40,635

189

46,233,835

 

הצעה יחידה ובהתאם לתנאי המכרז לא הוכרזו זוכים

701, 708, 706

13,345

29,455

137

36,406,501

 

אין הצעות למגרש זה