תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​​מחוז ירושלים

 ים/59/2015

במכרז לחכירת מגרש לבניית 23 יח"ד בשכונת פסגת זאב בירושלים הוכרז כזוכה "ש.א.ג. ולול בנייה ופיתוח" והוא ישלם לרמ"י  4,756,706 ש"ח לא כולל מע"מ ועוד 3,915,691 הוצאות פיתוח. למכרז הוגשו 4 הצעות.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מס' יח"ד​

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)​

מחיר במינימום(לא כולל מע"מ)​

סכום זכייה​

שם הזוכה​

3,574

23​

3,915,691​

698,425​

4,756,706​

ש.א.ג. ולול בניה ופיתוח בע"מ​

 

​ ים/130/2015

למכרז לחכירת 105 מגרשים לבניה עצמית 105 (סה"כ 105 יח"ד)  בישוב באר גנים ניגשו 461 מציעים. במכרז זכו 105 מציעים.


מחוז מרכז

מר/137/2015

במכרז לרכישת זכויות בעלות ב-11 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 22 יח"ד)  באחיסמך – בלוד הוכרזו 11 זוכים. למכרז הוגשו 45 הצעות.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכייה

שם

זוכה

500

2

433,886

682,453

907,777

סופיר אברהם , דישק שלום

500

2

433,886

682,453

900,000

אליאל אלי אליהו, אליאל חן

481

2

423,808

648,557

890,000

שוקרון יניב, חמי שמעון, עדיקה אופיר

481

2

423,808

648,557

910,000

אוליאל בני , איבראגימוב אליהו

500

2

433,886

682,453

1,100,000

זרדב שלום , זרדב מאיר

500

2

433,886

682,453

967,779

קפוסטין דוד, טורקות אילוה

500

2

433,886

682,453

1,189,990

גולדמן מרין , גולדמן ליאור

503

2

433,642

676,606

1,120,000

עטון שלום, יזהר איתן

500

2

433,886

682,453

1,173,000

ג'ראד עמוס , ג'ראד יורם

500

2

433,886

682,453

907,770

מרציאנו ניר שם טוב, אל שמאלי סמיח

481

2

423,808

648,557

900,000

שמש דני, שמש שמחה, טרבלסי ששון, טרבלסי אורלי

 

מר/168/2015

במכרז לרכישת זכויות בעלות במתחם לבניית 96 יח"ד באחיסמך – בלוד הוכרזו  "מגדלי הבורסה בע"מ, יבולים נכסי ש. שרון בע"מ כזוכים, והם ישלמו לרשות מקרקעי  ישראל  19,300,000 ₪ ועוד  13,013,574 ₪ הוצאות פיתוח. למכרז הוגשו 4 הצעות.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

מספר גוש

מספר חלקה  (חלק)

מתחם

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכייה

שם

זוכה

5413

62

א

249

12,758

96

13,013,574

12,132,652

19,300,000

מגדלי הבורסה בע"מ, יבולים נכסי ש. שרון (1964) בע"מ

 

מר/193/2015

​במכרז לרכישת זכויות בעלות במגרש לבניה עצמית (סה"כ 1 יח"ד) בשכונת  נווה שלום – לוד לא הוגשו הצעות.

מספר גוש

מספר חלקה  (חלק)

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

שם

זוכה

5994

23

23

266

1

122,177

39,110

אין הצעות למגרש זה

 

מחוז צפון

 צפ/119/2015

במכרז לחכירת 27 מגרשים לבניית 45 יח"ד לבניה עצמית  בעפולה בשכונת מורדות עפולה הצעירה הוכרזו 27 זוכים למכרז ניגשו  309 מציעים.

תוצאות המכרזים המלאות מתפרסמות באתר הרשות.​