עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​מרחב עסקי יהודה ושומרון

 ביתר עלית  מכרז יש/171/2014

 3 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 3 מתחמים למגורים בשכונת ג' בביתר עלית וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 33,651,694 ₪ עבור 3 המתחמים (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח). 13 הצעות הוגשו למכרז זה.

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

210-211

8,136

80

13,315,036

1,593,633

10,333,333

טרקלין יזום ובניה בע"מ

212-213

10,955

90

16,937,406

1,613,550

13,500,180

מנרב פרויקטים בע"מ

220

3,628

48

6,626,903

1,080,893

9,818,181

בונייך בנייה פיתוח והשקעות בע"מ

 

מכרז יש/171/2014 

גבעת זאב  מכרז יש/173/2014

 "קנס ביזנס בע"מ" הוכרזה כזוכה במכרז לחכירת מתחם אחד מתוך שני מתחמים לבניה רוויה (משתכנים) בשכונת "אגן האיילות" בגבעת זאב. במתחם אחד ההצעות היו נמוכות למדי ולכן לא הוכרזו זוכים. החברה הנ"ל תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 5,116,000₪ עבור מתחם בעל 54 יח"ד. (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

409-418,420-423,425-439,484

14,851

8,060

31

24,084,526

2,821,000

 

הצעות נמוכות

400-408,440-483,485

18,923

10,400

54

42,768,935

4,721,990

5,116,000

קס ביזנס בע"מ

 

מכרז יש/173/2014 

​אפרתה  מכרז יש/204/2014

 " צ.פ. חברה לבניין בע"מ " הוכרזה כזוכה במכרז לחכירת מתחם למגורים ד בשכונת "גבעת הזית" באפרתה ותשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 2,740,000₪ עבור מתחם בעל 40 יח"ד. (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).למכרז הוגשה הצעה אחת בלבד.

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

1101

9,830

14,597

40

18,021,981

2,681,962

2,740,000

צ.פ. חברה לבניין בע"מ

 

 מכרז יש/204/2014