עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​מרחב עסקי תל אביב

חולון מכרז תא/230/2014

​"קבוצת עזריאלי בע"מ"  הוכרזה במכרז לרכישת 6 מגרשים למסחר בחולון ותשלם לרשות סך של 63,874,629 ₪ עבור הקרקע.

למכרז הוגשו 17 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,658

13,310,297

6,655,148

19,914,318

קבוצת עזריאלי בע"מ

2,506

9,648,048

4,824,024

13,663,555

קבוצת עזריאלי בע"מ

3,581

13,033,733

6,516,866

17,538,338

קבוצת עזריאלי בע"מ

2,658

10,233,160

5,116,580

12,758,418

קבוצת עזריאלי בע"מ

מכרז תא/230/2014 

 

תל אביב-יפו מכרז תא/285/2014

​זאדה הרפז אברהם  ואבו שמיס מחמוד הוכרזו במכרז לחכירת שני מגרשים לבניה עצמית  ליחידת דיור אחת כל אחד ברחוב בצרה 19 ובצרה 21-23 בתל אביב יפו. למכרז הוגשו 5 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

160

1

825,000

375,375

669,000

זאדה הרפז אברהם

149

1

760,000

345,800

920,000

אבו שמיס מחמוד

מכרז תא/285/2014 

 

מרחב עסקי מרכז

ראשון לציון מכרז מר/325/2014

​אסל יואל ואריה הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית בקיר משותף בשכונת שיכון המזרח בראשון לציון לבניית שתי יחידת דיור וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 1,118,500₪  (לא כולל מע"מ)  והוצאות פיתוח בסך  481,170 ₪. 6 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה וגרף המתארים את המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

518

2

481,170

409,500

1,118,500

אסל יואל , אסל אריה

מכרז מר/325/2014 

מרחב עסקי ירושלים

​בית שמש מכרז ים/108/2014

​6 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת 8  מגרשים לבניה חד משפחתית (סה"כ 8 יח"ד) בשכונת ג/3 בבית שמש.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 555,556 ₪ לבין 939,280 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). הוצאות הפיתוח נעו בטווח מחירים בין 364,524 ₪ לבין 478,499 ₪. למכרז הוגשו 54 הצעות.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז ים/108/2014 

מרחב עסקי דרום

​נאות חובב מכרז בש/298/2014

​4 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 4 מגרשים לתעשיה ומלאכה בשכונת  במ.מ.ת. נאות חובב. ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 104,468₪ לבין 735,000 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). 6 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה וגרף המתארים את המכרז:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,500

586,635

463,000

71,765

631,800

יואבי ערן , בנצלוביץ בנצור רונן , תמיר ינאי תהילה , אלטמן אמנון

21,038

3,526,179

1,733,000

268,615

735,000

אלייד נדל"ן בע"מ, טויזר נכסים ויזמות בע"מ

4,179

700,442

554,000

85,870

104,468

י.ב פרץ קבלנים בע"מ

12,612

2,113,897

1,354,000

209,870

252,468

י.ב פרץ קבלנים בע"מ

 

מכרז בש/298/2014 

​מרחב עסקי חיפה

​פרדיס מכרז חי/240/2014

למכרז לחכירת 25 מגרשים בבניה רוויה בפרדיס לא הוגשו הצעות.


מושב מאור מכרז חי/277/2014

22 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לרכישת זכויות במכר ל 23 מגרשים לבניה עצמית במושב מאור.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 501,000 ₪ לבין 760,000 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).להלן טבלה וגרף המתארים את המכרז:

מכרז חי/277/2014 

 

gov