עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​מרחב עסקי תל אביב

 תל אביב יפו  מכרז תא/193/2014

ביוורהול ישראל בע"מ, משגב שיווק מתחמי מגורים בע"מ הוכרזה כזוכה במכרז לחכירת מגרש למגורים ומעונות סטודנטים (סה"כ 169 יח"ד) בלה גרדיה – תל אביב יפו. ותשלם לרשות מקרקעי ישראל  61,000,777 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של 2,762,643 ₪. למכרז הוגשו 21 הצעות

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

 שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

4,410

169

2,762,643

46,000,000

14,651,000

61,000,777

ביוורהול ישראל בע"מ , משגב שיווק מתחמי מגורים בע"מ

 

מכרז תא/193/2014 

 

מרחב עסקי ירושלים

 ישוב אלומה מכרז ים/279/2014

41 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת 41 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 41 יח"ד) בישוב אלומה. למכרז הוגשו 176 הצעות. ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 93,600₪ לבין 250,000₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח)הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של  218,661 ₪.  להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

 

מכרז ים/279/2014 

ישוב אלומה

 מכרז ים/281/2014

​6 הצעות הוכרזו כהצעות הזוכות למכרז לחכירת 2 מגרשים לחכירת 6 מגרשים לבניית 22 יח"ד בבניה טורית בישוב אלומה. להצעה הוגשו 14 הצעות. ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 378,000₪ לבין 516,000₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח). הוצאות הפיתוח נעו בטווח מחירים בין 633,122 ₪ לבין 792,897 ₪.

 להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

  מכרז ים/281/2014 

 ישוב אלומה

 מכרז ים/284/2014

 2 הצעות הוכרזו כהצעות הזוכות למכרז לחכירת 2 מגרשים  לבניה רוויה (סה"כ 100 יח"ד) בישוב אלומה. להצעה הוגשו 6 הצעות. הצעה אחת עומדת על  2,880,000₪  והשנייה  4,320,000₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

7,390

40

5,554,700

573,772

2,880,000

עו"ד לנגה דורון

10,513

60

9,074,465

249,723

4,320,000

עו"ד לנגה דורון

 

מכרז ים/284/2014 

 

מרחב עסקי דרום

 ערד  מכרז בש/306/2014

 הצעה אחת הוגשה למכרז לחכירת מגרש לבניית 34 יח"ד בשכונת יהושפט– בערד. 

ההצעה היחידה אשר הוגשה למכרז זה  נפסלה בשל אי עמידה בנהלי הגשת המכרז.

מכרז בש/306/2014