עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​​​​מרחב עסקי צפון

​ עפולה עלית מכרז צפ/357/2014

"נ.י.צ.ג נדל"ן בע"מ" ו-"שטינמץ משה ופרידמן רפאל חיים" הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 19 מגרשים לבניה נמוכה (סה"כ 62 יח"ד) בעפולה עלית וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך של 10,505,518 ₪  (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

79 הצעות הוגשו למכרז זה.

רשות מקרקעי ישראל משווקת בשטח שבין עפולה הצעירה ודרך 65, שכונת ענק חדשה במסגרת "תוכנית 17,000", על שטח של 810 דונם . רשות מקרקעי ישראל מתכננת להרחיב את עפולה ולשווק קרקע בסה"כ לבניית 1,296 יחידות דיור. במסגרת התוכנית שאושרה למתן תוקף ביולי 2012, יוקמו גם מבנים ומוסדות ציבור בהם ביה"ס, שטח ציבורי פתוח ופארק. 15% מהדירות ייבנו במסגרת דיור בר השגה.

מטרת התכנית הינה משיכת אוכלוסייה איכותית ליישוב, תוך ניצול הזדמנות של הצורך במענה לדרישה למגורים ולתעסוקה לצד חיזוק הפריפריה, ע"י בניית שכונה גדולה בסטנדרט איכות חיים גבוה, ביישוב מוקף בשטחים ירוקים פתוחים בסמיכות לדרך 65.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז צפ/357/2014 

 

כרמיאל מכרז צפ/361/2014

9 הצעות הוגשו במכרז לחכירת מגרשים  לבניית 688 יח"ד  בבניה רוויה ב-9 מתחמי משנה בשכונת הר כרמי בכרמיאל. בתוצאות המכרז הוכרזו 3 זוכים אשר ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך של 6,733,179 ₪ עבור שלושה מתחמים (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

​רשות מקרקעי ישראל מתכננת להרחיב את כרמיאל ולשווק קרקע לבניית 2,614 יחידות דיור. במסגרת התוכנית יוקמו גם מבני ציבור, מבנים מסחריים, שטחים ציבוריים פתוחים ופארקים

מטרת התכנית הינה משיכת אוכלוסייה חזקה ליישוב תוך ניצול הזדמנות של הצורך במענה לדרישה למגורים ולתעסוקה וזאת ע"י בניית שכונה בעלת איכות חיים גבוהה ביישוב מוקף בשטחים ירוקים פתוחים בצמוד לכביש 85.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

6,686

36

8,178,735

143,112

855,555

שגראוי ייזום ובניה (אס. בי. סי) בע"מ

7,418

42

9,026,265

155,046

 

אין הצעות למגרש זה

12,050

67

14,045,304

228,610

 

המציע זכה במגרש אחר

23,754

124

27,585,913

453,856

 

המציע זכה במגרש אחר

23,456

140

28,868,696

496,930

 

המציע זכה במגרש אחר

9,703

81

14,632,140

291,214

 

המציע זכה במגרש אחר

14,869

84

18,122,945

312,154

 

המציע זכה במגרש אחר

5,208

24

5,808,826

92,876

3,627,624

ספייס בניה וייזמות בע"מ

13,981

90

18,181,979

328,755

2,250,000

י.א. אלון בניה בע"מ

 

מכרז צפ/361/2014 

 

מרחב עסקי חיפה

​פרדיס מכרז חי/239/2014

 

53 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 53 מגרשים לבניה עצמית בפרדיס. סכומי הזכייה נעו בטווח מחירים בין 45,000 ₪ לבין 700,000 ₪  (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). הוצאות הפיתוח נעו בטווח מחירים בין 542,594 ₪ לבין 909,017 ₪.

61 הצעות הוגשו למכרז זה.

התכנית אשר קודמה על ידי רשות מקרקעי ישראל, מאפשרת להקים שכונת מגורים ממזרח לישוב הקיים בשטח של כ- 615 דונם. 

התכנית נותנת מענה לגידול האוכלוסיה בפרדיס, וכן לחוסרים בשטחי ציבור מבונים ובשטחי ציבור פתוחים ביישוב הקיים. מעל ל-50% משטח התכנית מיועד לשטחים ציבוריים ולרווחת הציבור.  הפרויקט כולל הקמה של: מעונות יום וגני ילדים, בית-ספר יסודי, תיכון, שירותי בריאות ודת וכיוצ"ב. בתי הספר ממוקמים באזורים בעלי טופוגרפיה מתונה ושאר המוסדות מפוזרים לאורך השדרה הראשית.

מטרת התכנית הינה הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ-811 יח"ד הכוללת שטחים למוסדות ציבור לפנאי, ספורט ונופש ומסחר.

התכנית תאפשר לזוגות צעירים ומחוסרי קרקע פרטית לבנות את ביתם ביישוב ותיתן מענה למחסור בשטחי ציבור מבונים ובשטחים ציבוריים פתוחים ביישוב הקיים, על-ידי הקצאה נוספת של שטחים לרווחת הציבור.

 

קרית אתא  מכרז חי/339/2014

לא הוכרזו זוכים במכרז לחכירת מגרש לבניה לא רוויה (סה"כ 22 יח"ד) בשכונת תל חי בקרית אתא מאחר ולא הוגשו הצעות, לא דנה  הועדה במכרז.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

 

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

שם

זוכה

22

9,432,388

3,216,000

1,463,280

אין הצעות למגרש זה

 

מרחב עסקי תל אביב

בת ים מכרז תא/294/2014

3 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 3 מגרשים למגורים (סה"כ 375 יח"ד)  בבניה רוויה בתוספת שטחי תעסוקה ומסחר בבת ים אשר ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 239,819,024 ₪  עבור שלושת המגרשים (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). 15 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

750

2,855

83

780,071

63,967,151

20,373,538

57,181,818

אלקטרה השקעות 1998 בע"מ

761

2,777

116

1,040,767

63,207,447

20,131,572

74,567,382

נוה בנין חברה לבנין בע"מ

763

3,814

176

1,557,350

91,191,128

29,044,374

103,069,824

שלומית חברה לבנין והשקעות בע"מ

 

מכרז תא/294/2014 

 

מרחב עסקי מרכז

מושב בני דרום  מכרז מר/318/2014

34 זוכים הוכרזו במכרז לרכישת זכויות בעלות ב-34 מגרשים (סה"כ 34 יח"ד) לבניה עצמית במושב בני דרום. סכומי הזכייה נעו בטווח מחירים בין 505,700 ₪ לבין 700,111 ₪. (המחירים לא כוללים מע"מ והוצאות פיתוח). הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של 249,434 ₪.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז מר/318/2014 

 

מרחב עסקי דרום 

באר שבע  מכרז בש/334/2014

3 הצעות הוגשו במכרז לחכירת מגרשים לבניית 72 יח"ד בבנייה רוויה בשלושה מתחמי משנה בבאר שבע שכונת נווה מנחם ב'.

בתוצאות המכרז הוכרזו 2 זוכים ל-2 מתחמים (סה"כ 52 יח"ד) וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 4,220,755₪ עבור שני מתחמים. (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). המציע השלישי זכה במגרש אחר.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

601-603

7,476

6,200

20

7,903,566

146,370

 

המציע זכה במגרש אחר

604-607

11,023

8,680

28

11,340,839

162,435

3,042,255

נווה סביונים ב"ש

608-610

8,726

7,440

24

9,362,760

139,230

1,178,500

עתידנו בבאר שבע

מכרז בש/334/2014