עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​מרחב עסקי יהודה ושומרון

אריאל מכרז יש/6/2014

שלושה הצעות הוגשו למכרז לחכירת 18 מגרשים לחכירת מתחם למגורים משולב עם מסחרי בשכונה  באריאל.ההצעה הזוכה הינה של החברה " קחם חברה להשקעות בע"מ" שתשלם 6,200,555 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

4,275

40

2,331,521

559,188

6,200,555

קחם חברה להשקעות בע"מ

 

מכרז יש/6/2014 

​מרחב עסקי חיפה

שלומי מכרז חי/27/2014

​3 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת 3 מתחמים למגורים (75 יח"ד) .ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 333,333₪ לבין 3,006,180₪

(לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח). 

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

7,435

36

4,145,008

3,006,180

אי.אר.אל רם נכסים השקעות מיזמים ונדל"ן בע"מ

1,555

6

794,931

333,333

שמים בגליל בע"מ​

 ​

59

33

3,759,076

1,380,490

אי.אר.אל רם נכסים השקעות מיזמים ונדל"ן בע"מ

 

מכרז חי/27/2014 

שלומי מכרז חי/99/2014

35 זוכים במכרז לחכירת 48 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 140 יח"ד) בשלומי.13 מגרשים לא העלו זוכים חלקם בשל העובדה שהמציעים זכו במגרש אחר.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 20,137₪ לבין 275,600₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).הוצאות הפיתוח נעו בטווח מחירים של 356,004 ₪ לבין 923,332 ₪.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז חי/99/2014 

​רמת גן מכרז תא/247/2014

​2 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת 2 מגרשים לבניה עצמית בשיכון הצנחנים ברמת גן.למכרז הוגשו 19 הצעות.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 3,550,000₪ לבין 4,444,440₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פית

וח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

500

2

37,134

3,260,375

1,483,471

4,444,440

צורשדאי אילן

507

2

37,134

3,054,888

1,389,974

3,550,000

בן ניסן משה , פלקובסקי זיו

 

מכרז תא/247/2014