עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

מרחב עסקי מרכז

 שהם מכרז מר/297/2014

פלץ יוחנן, אסולין בנימין בני וגריצמן גיא הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 2 מגרשים לתעשייה ומלאכה בשהם וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום כולל של 25,782,053₪ עבור שני המגרשים.  5 הצעות הוגשו למכרז זה.

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

A5

26,237

13,700,000

6,233,500

10,993,303

פלץ יוחנן , אסולין בנימין בני

A7

37,251

19,500,000

8,872,500

14,788,750

פלץ יוחנן, אסולין בנימין בני, גריצמן גיא

 

מכרז מר/297/2014 

ראשון לציון  מכרז מר/348/2014

 "שמשון זליז ושות' חברה קבלנית בע"מ" הוכרזה כזוכה במכרז לחכירת חלק ממגרשים המיועדים למגורים בראשון לציון. במגרש מס' 9 זכות לבניית 66 יח"ד מתוך 132 יח"ד, ובמגרש מס' 11 זכות לבניית 11.47 יח"ד מתוך 74 יח"ד. החברה הנ"ל תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 48,889,980₪ עבור שני המגרשים. 4 הצעות הוגשו למכרז זה.

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

9

4,630

66

37,900,000

12,071,150

42,003,990

שמשון זליז ושות' חברה קבלנית בע"מ

11

4,660

11

6,600,000

2,102,100

6,885,990

שמשון זליז ושות' חברה קבלנית בע"מ

 

מכרז מר/348/2014